32. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U32.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 88 (87),3

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Tit 1,1–9

Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, utsendt for å bringe troen til Guds utvalgte, for å lære dem å kjenne sannheten - den som all deres religion må bygge på - og håpet om det evige liv. For det håp har Gud - han som aldri kan bryte sitt ord - gitt oss løfte om for uminnelige tider siden; og nå har han funnet tiden inne og latt sin plan stå frem i lyset, gjennom den kunngjøring som er blitt meg betrodd, det oppdrag som Gud, vår frelser, har gitt meg.

Til Titus, min egen sønn i vår felles tro: Nåde og fred fra Gud vår Far, og fra Kristus Jesus, vår frelser!

Når jeg lot deg bli igjen på Kreta, var det for at du skulle ta deg av alt det som ennå ikke var bragt i orden, og sørge for å innsette presbytere i hver by. Følg da de forskrifter jeg gav angående dette: En presbyter må være en mann det ikke er noe å utsette på, han må ha vært gift bare én gang, hans barn må være troende, og de må ikke kunne anklages for utsvevelser eller ulydighet. For som Guds forvalter må kirkens tilsynsmann være ulastelig, ikke for selvsikker, ikke heftig, ikke drikkfeldig eller voldsom, ikke ute efter ussel vinning, - men gjestfri, venn av det gode, likevektig, rettskaffen, from og behersket; han må være fast knyttet til det budskap som læren garanterer, slik at hans preken er preget av den sunne lære, og han selv i stand til å gjendrive sine motstandere.

Responsoriesalme

Sal 24(23),1b-2.3-4ab.5-6

Omkved: Dette er den ætt som søker Herren, Jakob som søker ditt åsyn.

Herrens er jorden og alt den bærer,
jorderik og alle som bor der.
Han festet den over havet,
den står fast over vannene.

Hvem kan stige opp på Herrens fjell?
Hvem kan stå i hans helligdom?
En mann med rent hjerte og skyldfrie hender.
Tomhet lokker ham ikke, falskt har han ikke sverget.

Han mottar velsignelse fra Herren,
rettferdighet fra Gud sin frelser.
Dette er den ætt som søker Herren,
Jakob som søker ditt åsyn.

Evangelievers

Halleluja. Dere skal være lys som lar livets ord skinne for verden. Halleluja.

Evangelium

Luk 17,1–6

På den tid sa Jesus til sine disipler: «At snarer finnes kan ikke unngås, men ve den som stiller dem opp! For ham ville det være bedre å få en kvernsten om halsen og bli kastet i sjøen, enn å bli årsak til fall for en av de små. Så ta dere altså i vare!

Hvis din bror synder, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham. Og om han synder mot deg syv ganger om dagen, og syv ganger vender seg mot deg og sier: 'Jeg angrer,'- så tilgi ham.» Apostlene sa da til Herren: «Gi oss større tro.» Og Herren svarte: «Hvis dere hadde tro, om så bare som et sennepsfrø, da kunne dere ha sagt til dette morbærtreet: 'Rykk deg opp og slå rot i havet,' - og det ville ha lystret dere!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Om vi har tro som et sennepsfrø, kan vi si til et morbærtre: «Rykk deg opp og slå rot i havet!» La oss be Herren gi oss tro:

L: For våre biskoper og prester,
at de må tro og leve etter Herrens ord.

L: For alle med viktige samfunnsoppgaver,
at de må gjøre sin tjeneste i tro og gudsfrykt.

L: For dem som blir rammet av andres synder,
om hjelp til å tilgi.

L: For vår biskop N.
og vår (sogne-)prest N.N.,
at de ved Guds hjelp må lede oss på troens vei.

Allmektige, evige Gud,
du som ved din Sønn gir oss evig frelse,
led oss mot sakramentene og øk i oss din nåde.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se med miskunn på vårt offer, og hjelp oss å ta inderlig del i din Sønns lidelse, som vi her feirer i sakramentet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),1–2

Herren er min hyrde, jeg savner intet.
Han lar meg hvile på grønne enger,
han fører meg til vann der jeg får hvile.

Eller:

Kommunionsvers

Luk 24,35

Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg som har mettet oss med dine gaver, og vi bønnfaller deg: Gi oss ved din Ånd å forbli trofaste mot den nåde du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag