32. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U32.2.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 88 (87),3

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Tit 2,1–8.11–14

Din forkynnelse må stå i samsvar med den sunne lære! De eldre menn må være måteholdne, alvorlige og betenksomme, være sterke og sunne i sin tro, i sin kjærlighet, i sitt tålmod. Likeledes må de eldre blant kvinnene føre seg som det sømmer seg kristne, ikke fare med sladder, ikke være henfalne til vin, men gi et godt eksempel; for av dem skal de yngre lære å bli en hengiven hustru og mor, å være tilbakeholdne og kyske, flinke i sitt hus, vennlige og sine menn undergivne, så Guds ord ikke skal komme i vanry.

Også de unge menn må du formane til å være måteholdne i alt. Før selv et liv preget av gode gjerninger, som kan tjene som forbilde for dem, vis deg hederlig og redelig som lærer, sunn og uangripelig i din forkynnelse, slik at våre motstandere blir nødt til å gå i seg selv, fordi de ikke finner noe å utsette på oss.

For Guds nåde har stått synlig frem for verden, med frelse for alle mennesker; den lærer oss å gi avkall på all gudløshet og alle verdslige begjær, og leve vårt liv i denne verden sømmelig, rettskaffent og fromt, alt mens vi ser frem til vårt salige håp, til den dag da vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal stå frem i sin herlighet. For han gav seg selv som løsepenger for oss, for å befri oss fra ondskapens makt, så vi kunne bli rene og være hans eget folk, ivrige efter å gjøre det gode.

Responsoriesalme

Sal 36 (37)

Omkved: De rettferdiges frelse kommer fra Herren.

Ha tillit til Herren og gjør det gode,
bo i landet og legg vinn på troskap.
Ha din lyst og glede i Herren,
så gir han deg det ditt hjerte ønsker.

Herren kjenner de redeliges dager.
Deres arv skal vare til evig tid.
Herren gjør mannens gang stø
når han har behag i hans vei.

Hold deg fra det onde og gjør det gode,
så skal du bo trygt for alle tider.
De rettferdige skal arve landet
og alltid få bo i det.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Luk 17,7–10

På den tid sa Herren: «Sett at en av dere har en tjener som er ute og pløyer, eller gjeter. Sier han da til ham, når han kommer hjem fra marken: 'Vær så god, kom nå og sett deg til bords?' Nei, han sier: 'Gjør i stand aftensmat, og gjør deg så klar og vart meg opp mens jeg spiser. Efterpå kan du få spise selv.' Og har han så noen takk til sin slave, fordi han gjør det han blir pålagt? Neppe! Men slik skal også dere si, når dere har gjort alt dere har fått befaling om: 'Vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort hva vi var skyldige å gjøre.'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud har i sin nåde gjort oss til sine barn, og vi er skyldig til å tjene ham. La oss be om en rett kristen tjenerholdning:

L: For de forskjellige grupperinger i Kirken,
at de med Kristus som Frelser og Herre
må tjene hverandre i ydmykhet og respekt.

L: For de ulike lag og retninger i samfunnet,
at de av Kristus, Guds tjener og vår Frelser,
må lære å respektere og hjelpe hverandre.

L: For de syke og lidende som trenger hjelp,
at de må oppleve respekt fra hjelpernes side.

L: Om en evangelisk holdning og omgang
oss imellom i denne menighet (dette fellesskap).

Barmhjertige Gud,
din Sønn ydmyket seg selv
og ble en tjener for å frelse oss.
Fyll oss med takknemlighet og troskap.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se med miskunn på vårt offer, og hjelp oss å ta inderlig del i din Sønns lidelse, som vi her feirer i sakramentet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),1–2

Herren er min hyrde, jeg savner intet.
Har lar meg hvile på grønne enger,
han fører meg til vann der jeg får hvile.

Eller:

Kommunionsvers

Luk 24,35

Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg som har mettet oss med dine gaver, og vi bønnfaller deg: Gi oss ved din Ånd å forbli trofaste mot den nåde du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.