32. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U32.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 88 (87),3

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Visd 6,1–11

Så hør da, konger, prøv å forstå! Lær av dette, dere herskere på jorden! Lytt, dere som hersker over mange og er stolte over deres skarer av folk. For makten er gitt dere av Herren, og deres velde har dere fått av den Høyeste, som skal granske deres gjerninger og ransake deres råd. Dere er jo hans rikes tjenere, men dere har ikke dømt rett, dere har heller ikke holdt loven, og ikke vandret efter Guds råd. Fryktelig skal han komme over dem som har makten. Den som er liten og ringe, er han barmhjertig mot og tilgir ham; men de veldige skal straffes med velde. For han som er Herre over alle ting, han unnser seg ikke for noen og reddes ikke for noen storhet. For liten og stor har han skapt, og likt sørger han for alle. Men de mektige skal bli ransaket strengt. Til dere, herskere, rettes derfor mine ord, for at dere kan lære visdom og ikke falle. For de som i hellighet har tatt vare på de hellige bud, de skal aktes hellige, og de som har lært dem, skal finne forsvar. Vær derfor begjærlige efter mine ord, lenges efter dem! Så skal dere få lærdom.

Responsoriesalme

Sal 82 (81)

Omkved: Reis deg, Herre, hold dom over jorden.

Vær den svake og farløses dommer,
gi de små og elendige rett.
Redd den ringe og den som er i nød,
frels ham fra ondskapens grep.

En gang sa jeg: «Også dere er guder,
den høyestes sønner er dere alle.
Men dere skal allikevel dø som andre,
som én mann skal dere falle.»

Evangelievers

Halleluja. Takk Gud under alle forhold. For det er hva Gud gjennom Kristus Jesus, vil dere skal gjøre. Halleluja.

Evangelium

Luk 17,11–19

En gang Jesus var på vei opp til Jerusalem, kom han til en landsby; det var i grenseegnene mellom Samaria og Galilea. Der kom det mot ham ti spedalske. De ble stående langt borte og rope efter ham: «Jesus, mester, ha miskunn med oss!» Da han så dem, svarte han: «Gå og vis dere for prestene.» Og mens de var på vei, ble de renset. Men en av dem, straks han så at han ble frisk, vendte om og priste Gud med jubelrop, og kastet seg nesegrus for Jesu føtter og takket ham. Det var en samaritan. Jesus spurte da: «Ble ikke alle ti renset? Eller hvor er de andre ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å takke Gud?» Og så sa han til ham: «Reis deg bare og gå. Din tro har frelst deg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den takknemlige samaritan viser at Guds nåde finner andre veier til enkelte mennesker enn vi lett kan forestille oss. La oss be om å finne nådens vei:

L: Om dyp respekt for hvert menneske,
skapt av Gud for å få del i hans nåde.

L: Om at de verdslige myndigheter
må være seg sitt oppdrag bevisst,
og ikke misbruke den tillit de blir vist.

L: For alle som opplever seg utstøtt
på grunn av en sykdom eller smitte,
at de hos oss må se en holdning
lik den vi møter i Kristus.

L: At vi må se Guds skapninger og tjenere,
også i de mennesker på dette sted
som ikke søker til fellesskapet i Kirken.

Barmhjertige Gud,
du som helbredet samaritaneren,
helbred også oss og gi oss takknemlige hjerter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se med miskunn på vårt offer, og hjelp oss å ta inderlig del i din Sønns lidelse, som vi her feirer i sakramentet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),1–2

Herren er min hyrde, jeg savner intet.
Han lar meg hvile på grønne enger,
han fører meg til vann der jeg får hvile.

Eller:

Kommunionsvers

Luk 24,35

Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg som har mettet oss med dine gaver, og vi bønnfaller deg: Gi oss ved din Ånd å forbli trofaste mot den nåde du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.