32. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U32.3.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 88 (87),3

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Tit 3,1–7

Minn alle om at de må være lojale mot alle myndigheter, adlyde deres befalinger og være rede til innsats for det gode. De må ikke fornærme noen, ikke yppe strid, men vise mildhet - kort sagt, opptre med mildhet og vennlighet overfor alle mennesker. For også vi selv var engang på villstrå, i vår uforstand og vår opprørskhet mot Gud; vi var slaver for alle slags lyster og begjær, vi levde i ondskap og misunnelse, i gjensidig og velfortjent hat! Men da vår Gud og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene sto frem i lyset, da var det ikke på grunn av hva vi selv hadde kunnet utrette av godt han frelste oss, men ut fra sin egen miskunn, ved det bad som lar oss fødes på ny, og som ved den hellige Ånds kraft fornyer vår natur. Og denne Ånd har han i rikt mål utgydt over oss, ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, i håp skal kunne se frem til det evige livs arv.

Responsoriesalme

Sal 22 (23)

Omkved: Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.
Han lar meg ligge på grønne enger.
Han fører meg til vann der jeg får hvile,
og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier
så jeg kan ære hans navn.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
det onde skremmer meg ikke.

For, Herre, du er med meg,
din kjepp og din stav de trøster meg.
Du dekker mitt bord for fiendens øyne og salver mitt hode med olje,
mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er
skal følge meg alle dager.
Og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

Evangelievers

Halleluja. Takk Gud under alle forhold. For det er hva Gud gjennom Kristus Jesus, vil dere skal gjøre. Halleluja.

Evangelium

Luk 17,11–19

En gang Jesus var på vei opp til Jerusalem, kom han til en landsby; det var i grenseegnene mellom Samaria og Galilea. Der kom det mot ham ti spedalske. De ble stående langt borte og rope efter ham: «Jesus, mester, ha miskunn med oss!» Da han så dem, svarte han: «Gå og vis dere for prestene.» Og mens de var på vei, ble de renset. Men en av dem, straks han så at han ble frisk, vendte om og priste Gud med jubelrop, og kastet seg nesegrus for Jesu føtter og takket ham. Det var en samaritan. Jesus spurte da: «Ble ikke alle ti renset? Eller hvor er de andre ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å takke Gud?» Og så sa han til ham: «Reis deg bare og gå. Din tro har frelst deg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den takknemlige samaritan viser at Guds nåde finner andre veier til enkelte mennesker enn vi lett kan forestille oss. La oss be om å finne nådens vei:

L: Om dyp respekt for hvert menneske,
skapt av Gud for å få del i hans nåde.

L: Om at de verdslige myndigheter
må være seg sitt oppdrag bevisst,
og ikke misbruke den tillit de blir vist.

L: For alle som opplever seg utstøtt
på grunn av en sykdom eller smitte,
at de hos oss må se en holdning
lik den vi møter i Kristus.

L: At vi må se Guds skapninger og tjenere,
også i de mennesker på dette sted
som ikke søker til fellesskapet i Kirken.

Barmhjertige Gud,
du som helbredet samaritaneren,
helbred også oss og gi oss takknemlige hjerter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se med miskunn på vårt offer, og hjelp oss å ta inderlig del i din Sønns lidelse, som vi her feirer i sakramentet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),1–2

Herren er min hyrde, jeg savner intet.
Har lar meg hvile på grønne enger,
han fører meg til vann der jeg får hvile.

Eller:

Kommunionsvers

Luk 24,35

Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg som har mettet oss med dine gaver, og vi bønnfaller deg: Gi oss ved din Ånd å forbli trofaste mot den nåde du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag