32. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U32.4.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 88 (87),3

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Visd 7,22–8,1

I visdommen er en ånd som er forstandig, hellig, enestående i sitt slag, mangfoldig, fin, lettbevegelig, klar, ren, lys, ukrenkelig, glad i det gode, skarp, virkende, velgjørende, menneskekjærlig, fast, sikker, ubekymret, en som makter alt, våker over alt og trenger gjennom alle de forstandige, rene og fineste ånder.

For visdommen er mere bevegelig enn all bevegelse, den går inn i og trenger gjennom alle ting ved sin renhet. For den er et pust av Guds kraft og en klar utstrømning av den Allmektiges herlighet.

Derfor kan intet urent komme den nær. For den er en avglans av det evige lys, et plettfritt speil av Guds virke, og et bilde av hans godhet. Den er bare én, men den makter dog alt, den er uforandret i seg selv og fornyer dog alle ting; fra slekt til slekt flytter den inn i fromme sjeler og gjør dem til Guds venner og profeter.

For Gud elsker ikke noen uten den som blir hos visdommen. Ja, den er herligere enn solen og overgår et hvert stjernebilde; sammenligner vi den med lyset, finner vi at den står over det, for efter det følger natten, men mot visdommen har ondskapen ingen makt. Den rekker med velde fra den ene ende av verden til den andre, og den styrer alle ting godt.

Responsoriesalme

Sal 119 (118)

Omkved: Herre, ditt ord er evig.

Herre, ditt ord er evig,
det står fast som himmelen.
Din troskap varer fra slekt til slekt;
du har grunnfestet jorden og den står fast.

Alt som er står fast ved ditt ord,
for alle ting tjener deg.
Ditt ord gir oss lys ved sin klarhet,
gjør den enfoldige vis.

La ditt åsyn lyse over meg,
lær meg å kjenne din vilje.
La meg leve for å lovsynge deg,
dine dommer være min hjelp.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er vintreet, dere er grenene, sier Herren. Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Luk 17,20–25

En gang Jesus ble spurt av fariseerne om når Guds rike skulle komme, svarte han dem: «Guds rikes komme kan ikke iakttas på den måten at man kan si: 'Se, her er det', eller 'der har vi det'. For Guds rike er midt iblant dere!»

Og til disiplene sa han: «Det skal komme en tid, da dere skal lengte efter å få se om så bare en eneste av Menneskesønnens dager - og ikke få oppleve det. Folk kommer til å si til dere at han er her, eller der, - men gå ikke dit, følg ikke efter! For som lynet flammer over himmelen fra synsrand til synsrand, slik skal Menneskesønnen vise seg på sin Dag. Men først må han lide meget og bli forkastet av sitt folk.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Ved at Guds rike gjennom Kristus alt er kommet til oss, har vi fått et nytt forhold til hverandre og til fremtiden. La oss be om at dette må prege vårt liv:

L: Om evne til å skille
mellom ekte og falske forkynnere av Guds rike.
La oss påkalle ham som er Guds Salvede.

L: At Guds rike må prege vår omgang.
La oss påkalle ham som ble vår bror og Frelser.

L: Om oppgjør og forsoning mellom kristne
som har påført hverandre lidelse.
La oss påkalle ham som har forsonet oss med Gud.

L: At vi må bære et godt vitnesbyrd om Guds rike i verden.
La oss påkalle ham som tok på seg korset og døde for oss.

Allmektige Gud, himmelske Far,
ved din Sønn er ditt rike kommet til oss.
Gi at vi må preges av dette rike.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se med miskunn på vårt offer, og hjelp oss å ta inderlig del i din Sønns lidelse, som vi her feirer i sakramentet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),1–2

Herren er min hyrde, jeg savner intet.
Han lar meg hvile på grønne enger,
han fører meg til vann der jeg får hvile.

Eller:

Kommunionsvers

Luk 24,35

Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg som har mettet oss med dine gaver, og vi bønnfaller deg: Gi oss ved din Ånd å forbli trofaste mot den nåde du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.