32. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U32.4.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 88 (87),3

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Filem 7–20

Jeg hører hvordan du har hjulpet til med å lette vanskelighetene for de hellige; det er et bevis på din kjærlighet, og har vært til stor oppmuntring og glede for meg, bror!

Og derfor - skjønt jeg gjennom Kristus har full frihet til å foreskrive deg hva som er din plikt - foretrekker jeg å appellere til din godhet - jeg, gamle Paulus, som til og med nå er Kristi Jesu fange. Og den jeg ber deg for er min sønn, en som jeg har fått her i mine lenker. Det er Onesimos - han som før ikke var deg til noen nytte, men som nå er blitt til stor nytte både for deg og for meg. Jeg sender ham tilbake til deg, og det er som å sende deg mitt eget hjerte. Jeg ville ha beholdt ham hos meg, så han i ditt sted kunne være meg til tjeneste, her jeg sitter i lenker for evangeliets skyld; men jeg ville ikke gjøre det uten ditt samtykke, - ville du vise meg en vennlighet, skulle det ikke være av tvang, men frivillig. Kanskje er det også derfor han er blitt tatt fra deg for en tid, for at du skulle få ham tilbake for bestandig, - ikke lenger som en slave, men som noe meget bedre, som en kjær bror. Han er det i høy grad for meg; men hvor meget mer blir han det ikke for deg, både som menneske og som kristen! Så dersom det som binder oss sammen, betyr noe for deg, ta imot ham som var det meg selv. Har han gjort deg noen urett, eller skylder han deg noe, så sett det på min regning. Jeg, Paulus, skriver dette med min egen hånd: Jeg skal betale. For da ikke å snakke om din gjeld til meg: deg selv! Så gjør meg da denne tjenesten, bror, for Herrens skyld, og gjør mitt hjerte den glede for Kristus!

Responsoriesalme

Sal 145 (146)

Omkved: Salig den hvis hjelp er Jakobs Gud.

Han gir de undertrykte rett
og mat til den som hungrer.
Herren løser de fangne,
han åpner de blindes øyne.

Herren reiser den som er bøyet,
han verner den som er fremmed.
For enker og faderløse er han en støtte.

Herren elsker de rettferdiges vei.
De ugudelige fører han på blindvei.
Herren er konge for evig.
Han er Sions Gud fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er vintreet, dere er grenene, sier Herren. Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Luk 17,20–25

En gang Jesus ble spurt av fariseerne om når Guds rike skulle komme, svarte han dem: «Guds rikes komme kan ikke iakttas på den måten at man kan si: 'Se, her er det', eller 'der har vi det'. For Guds rike er midt iblant dere!»

Og til disiplene sa han: «Det skal komme en tid, da dere skal lengte efter å få se om så bare en eneste av Menneskesønnens dager - og ikke få oppleve det. Folk kommer til å si til dere at han er her, eller der, - men gå ikke dit, følg ikke efter! For som lynet flammer over himmelen fra synsrand til synsrand, slik skal Menneskesønnen vise seg på sin Dag. Men først må han lide meget og bli forkastet av sitt folk.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Ved at Guds rike gjennom Kristus alt er kommet til oss, har vi fått et nytt forhold til hverandre og til fremtiden. La oss be om at dette må prege vårt liv:

L: Om evne til å skille
mellom ekte og falske forkynnere av Guds rike.
La oss påkalle ham som er Guds Salvede.

L: At Guds rike må prege vår omgang.
La oss påkalle ham som ble vår bror og Frelser.

L: Om oppgjør og forsoning mellom kristne
som har påført hverandre lidelse.
La oss påkalle ham som har forsonet oss med Gud.

L: At vi må bære et godt vitnesbyrd om Guds rike i verden.
La oss påkalle ham som tok på seg korset og døde for oss.

Allmektige Gud, himmelske Far,
ved din Sønn er ditt rike kommet til oss.
Gi at vi må preges av dette rike.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se med miskunn på vårt offer, og hjelp oss å ta inderlig del i din Sønns lidelse, som vi her feirer i sakramentet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),1–2

Herren er min hyrde, jeg savner intet.
Har lar meg hvile på grønne enger,
han fører meg til vann der jeg får hvile.

Eller:

Kommunionsvers

Luk 24,35

Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg som har mettet oss med dine gaver, og vi bønnfaller deg: Gi oss ved din Ånd å forbli trofaste mot den nåde du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.