32. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U32.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 88 (87),3

La min bønn komme for ditt åsyn,
Herre, vend ditt øre til min klage!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, hold nådig borte alt som kan skade oss, så vi frigjort på legeme og sjel kan følge din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

3 Joh 5–8

Kjære venn, du viser deg som en trofast bror ved hva du gjør for disse brødrene, fremmede som de endog er for deg. De har vidnet om din kjærlighet for kirken her. Det ville være en god gjerning om du hjalp dem videre på vei, på en måte som er Gud verdig. For det er for Navnets skyld de er dradd ut, og fra hedningene tar de ingenting imot. Slike folk er det da vår plikt å ta oss av, så også vi gjør vårt i sannhetens tjeneste.

Responsoriesalme

Sal 112(111),1-2.3-4.5-6

Omkved: Den som frykter Herren, finner all sin glede i hans bud.

Salig den som frykter Herren,
som har sin lyst i hans bud.
Hans ætt skal være mektig på jorden,
de oppriktiges slekt skal velsignes.

Velstand og rikdom er i hans hus,
hans rettferd står til evig tid.
I mørket går opp et lys for de oppriktige,
for den som er nådig og rettferdig.

Lykkelig den mann som gjerne låner ut,
som rettvist står ved sine ord.
For han skal ikke frykte onde budskap,
i lit til Gud står hans hjerte fast.

Evangelievers

Halleluja. Gud har kalt oss gjennom evangeliet til å få vår Herre Jesus Kristi herlighet i eie. Halleluja.

Evangelium

Luk 18,1–8

På den tid fortalte Jesus disiplene en lignelse, om at de alltid skulle be og aldri gå trett: «I en by var det en dommer som hverken fryktet Gud eller hadde respekt for noe menneske. Men så var det en enke der i byen, og hun kom gang på gang til ham og sa: 'Gi meg rett overfor min motpart.' Lenge ville han ikke vite av det, men til slutt sa han til seg selv: 'Enda jeg hverken frykter Gud eller har respekt for noe menneske, så volder denne enken meg slikt bryderi at jeg får gi henne rett, ellers ender hun med å plage livet av meg.'»

Og så sa Herren: «Dere hører hva denne falske dommeren sier! Og så skulle ikke Gud gi sine utvalgte rett, de som roper til ham dag og natt, selv om han synes å gi seg tid? Jo, jeg sier dere: Han skal snart nok gi dem deres rett! - Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud gir sine utvalgte rett, de som roper til ham dag og natt. La oss i bønn vende oss til hans Sønn, vår store forbeder:

L: For alle kristne som lider og kjemper
samtidig som de opplever seg som ensomme og fremmede,
at de må få hjelp fra himmelen.

L: For dem som misbruker sin makt,
at de må bli seg bevisst ansvaret
innfor den himmelske kongetrone.

L: For alle som i svakhet, fattigdom
og urettferdighet ikke oppnår sin rett.

L: Om at vi kristne her på dette sted
må bli oss vårt evangeliseringsansvar bevisst
og yte vår hjelp til misjonærer ute og hjemme.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn er dommernes dommer.
Lytt i barmhjertighet til våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se med miskunn på vårt offer, og hjelp oss å ta inderlig del i din Sønns lidelse, som vi her feirer i sakramentet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 23 (22),1–2

Herren er min hyrde, jeg savner intet.
Han lar meg hvile på grønne enger,
han fører meg til vann der jeg får hvile.

Eller:

Kommunionsvers

Luk 24,35

Disiplene gjenkjente Herren Jesus da han brøt brødet.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg som har mettet oss med dine gaver, og vi bønnfaller deg: Gi oss ved din Ånd å forbli trofaste mot den nåde du har gitt oss. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag