33. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U33.2.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

Lesning

Åp 3,1–6,14–22

Jeg, Johannes, hørte Herren si: Skriv til engelen for kirken i Sardes: «Så sier han som har de syv ånder fra Gud og de syv stjerner: Jeg kjenner ditt verk. Det sies at du lever, og dog er du død. Våkn opp, og få liv i disse døende rester! For hva min Gud kunne vente av deg, det har jeg ikke sett deg oppfylle. Glem da ikke hvordan du tok imot ordet og lyttet til det; hold fast ved det og vend om! For våkner du ikke, da vil jeg komme som en tyv, uten at du vet i hvilken time jeg kommer over deg. Men det finnes i Sardes noen få som ikke har sølt sine klær til, og de skal kles i hvitt og vandre i mitt følge, for de er verdige til det. Ja, den som seirer, i hvitt skal han kles, og hans navn vil jeg aldri slette av Livets Bok, men erklære for min Far og for hans engler, at ham kjennes jeg ved! Den som har ører, han høre hva Ånden sier til kirkene!» Og skriv til engelen for kirken i Laodikea:

«Så sier Amen, det pålitelige og sanndru vidne, Guds skaperverks opphav: Jeg kjenner ditt verk, og vet at du hverken er kold eller varm. Hadde du bare vært kold eller varm! Men du er lunken, og derfor, fordi du hverken er kold eller varm, vil jeg spytte deg ut av min munn. 'Jeg er rik,' sier du, 'jeg har skaffet meg en formue, og ingenting annet behøver jeg' - og vet ikke at nettopp du er en fattig og ulykkelig stakkar, en blind tigger uten en tråd på kroppen! Men da vil jeg råde deg til å kjøpe av meg hva du trenger: Gull lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær til å ta på for å skjule din nakenhets skam, og salve til dine øyne, så du kan få synet igjen! Dem jeg har kjær, dem tukter og oppdrar jeg! Så vis da din iver og ditt alvor, og vend om! Se, jeg står for døren og banker, og til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn, og vi to skal spise nattverd sammen - jeg med ham og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg la sette seg hos meg på min trone, slik som jeg selv har seiret og tatt plass hos min Far på hans trone. Den som har ører, han høre hva Ånden sier til kirkene!»

Responsoriesalme

Sal 14 (15)

Omkved: Den som seirer, ham vil jeg sette hos meg på min trone. Slik som jeg selv har seiret og tatt plass hos min Far.

Den som er ulastelig i sin ferd,
han gjør hva rett er
og taler sannhet uten svik.

Han holder sin tunge i tømme,
han krenker ikke sin bror og fører ikke skam over sin neste.
Han ser med forakt på gudløs mann,
men ærer hver som frykter Herren.

Han låner ikke ut mot rente
og lar seg ikke kjøpe til å skade den uskyldige.
Den som gjør alt dette,
står trygt til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Gud elsket oss først, og sendte sin sønn som sonoffer for våre synder. Halleluja.

Evangelium

Luk 19,1–10

På den tid gikk Jesus inn i Jeriko og vandret gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus; han var sjef for tolloppkreverne og en rik mann. Han prøvde å få se Jesus, men han var for liten av vekst og kom ikke til for folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor Jesus måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til Sakkeus: «Sakkeus, skynd deg ned! For idag tar jeg inn hos deg.» Da klatret Sakkeus ned så fort han kunne, og tok gledesstrålende imot ham. Folk så det og ble forarget over at han tok inn hos en syndig mann. Men Sakkeus stod frem og sa til Herren: «Herre, halvdelen av mitt gods vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset for meget av noen, skal han få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til ham: «Idag er frelsen kommet til dette hus, - for også han er en Abrahams sønn! Og Menneskesønnen er jo kommet for å oppsøke og frelse det som var gått tapt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Menneskesønnen kom for å oppsøke og frelse det som var fortapt. Så la oss tillitsfullt vende oss til ham i bønn:

L: For alle kristne,
om visdom og forstand
til å velge rett når Guds vei synes uklar.

L: For alle i maktposisjoner
som misbruker sin makt,
at de ved synet av Kristus må omvende seg.

L: For dem som blir prøvet i forfølgelser og lidelser,
om mot og kraft til å holde fast ved Frelseren.

L: At vi må bli spart for hykleri og lunkenhet.

Hellige Gud, himmelske Far,
i godhet tok din Sønn inn hos Sakkeus.
Hør våre bønner og gi oss å ta imot Sønnen.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.