33. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U33.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

Lesning

Åp 4,1–11

Jeg, Johannes, så: En dør stod åpen inn i himmelen, og den røsten jeg tidligere hadde hørt tale med klang som en basun, sa til meg: «Stig hit opp, så vil jeg vise deg hva som herefter skal skje.» I det samme ble jeg grepet av ånden. Og se: En trone stod reist i himmelen, og på tronen satt der Én. Han som satt der på tronen, var som sardersten og jaspis å se til, og en regnbue stod om tronen, som en glans av smaragder. I en krets om tronen stod fireogtyve troner, og på dem satt fireogtyve presbytere i hvite klær, med kroner av gull på hodet. Og fra tronen går det ut lyn og buldrende tordendrønn, og syv flammende lamper brenner foran den - de er Guds syv ånder. Fremfor tronen lå det noe som lignet et hav, klart som krystall. Og midt for tronen og i krets om den stod fire levende skikkelser, med øyne over alt, så de kunne se både fremfor og bakfor seg. Den første skikkelse lignet en løve, den annen en okse, den tredje hadde ansikt som et menneske, og den fjerde var som en ørn i flukt. Hver av de fire skikkelser hadde seks vinger, besatt med øyne både utenpå og innunder. Og de gjentok uten opphold, natt og dag:

«Hellig, hellig, hellig er Gud Herren, Allherskeren, han som var og som er og som kommer!»

Og når de levende skikkelser hylder og priser og takker ham som sitter på tronen - han som lever i all evighet - da faller de fireogtyve presbytere ned for ham som sitter på tronen, i tilbedelse for ham som lever i all evighet; de kaster sine kroner frem for tronen og sier: «Med rette tilkommer deg, vår Herre og Gud, heder, hyldest og herrevelde; for alle ting har du skapt, - det var på din viljes bud de ble til og ble skapt.»

Responsoriesalme

Sal 150,1b-2.3-4.5-6

Omkved: Hellig, hellig, hellig er Gud Herren, Allherskeren.

Lovsyng Gud i hans helligdom.
Lov ham i hans mektige hvelving.
Lov ham i hans veldige gjerning,
lov ham i all hans storhet.

Lov ham til basuners klang,
lov ham til harpe og citar.
Lov ham til dans og tromme,
lov ham til strengelek og fløyter.

Lov ham til cymblenes jublende klang.
Alt som har ånde, lovsyng Herren.

Evangelievers

Halleluja. Det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Luk 19,11–27

På den tid fortalte Jesus en lignelse fordi han var nær Jerusalem, og de tenkte at Guds rike nå straks skulle bryte frem. Han sa da: «En adelsmann drog en gang til et land langt borte for å få kongsnavn, og så vende hjem. Han kalte ti av sine tjenere til seg og gav dem ti pund, og sa til dem: 'Driv forretninger med disse til jeg kommer tilbake.' Men hans landsmenn hatet ham og sendte en sendeferd efter ham som skulle si: 'Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.' Da han så kom tilbake for å overta kongedømmet, lot han kalle frem de tjenerne han hadde overlatt pengene til, for å få vite hva hver enkelt hadde fått ut av dem. Den første kom da frem og sa: 'Herre, av ditt ene pund er det blitt ti pund.' Og han sa: 'Det er bra, du er en god tjener. Og fordi du har vært pålitelig i små ting, skal du herske over ti byer.' Så kom den andre og sa: 'Herre, ditt pund er blitt til fem pund.' Og til ham sa han: 'Så vær herre over fem byer.' Derefter kom det enda en annen og sa: 'Herre, her har du pundet ditt, som jeg hadde gjemt i et tørkle. For jeg var redd for deg, så streng en mann som du er; du tar inn der du ikke har lagt ut, og høster der hvor du ingenting har sådd?' Da svarte kongen: 'Du er en slett tjener, og det er ut fra dine egne ord jeg dømmer deg! Så du mente at jeg er en hård mann, som tar inn der jeg ikke har lagt ut, og som høster der hvor jeg ikke har sådd? Men hvorfor satte du da ikke pengene mine i en bank? så hadde jeg iallfall fått dem igjen med renter?' Og så sa han til dem som stod omkring: 'Ta pundet fra ham, og gi det til ham som har ti pund.' De svarte: 'Men han har jo allerede ti, herre?' 'Da sier jeg dere at den som har, han skal få mer, men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. - Men mine fiender, de som ikke ville ha meg til konge, dem skal dere føre hit og hugge ned for mine øyne!'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Guds utfordringer og hans bistand til oss går langt ut over hva vi fatter. La oss derfor vende oss til ham i bønn:

L: Om at Kirken må holde fast
ved lovprisningen og vitneoppdraget.

L: For dem som har myndighet i samfunnet,
at de må fremme fred og rettferdighet,
frihet og solidaritet.

L: For dem som lider,
om hjelp til utholdenhet og gudsdyrkelse.

L: For alle iblant oss med ansvar for samfunnet,
at de midt i tidens problemer
må være seg bevisst vårt fremtidige møte med Gud.

Allmektige Gud,
du som deler ut dine gode gaver,
gi oss å forvalte dem med sinnet rettet mot deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.