33. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U33.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

Lesning

Åp 11,4–12

Det ble sagt til meg, Johannes: Se mine to vidner. Det er de to oliventrær, de to lysestaker, som står for jordens herre. Og dersom noen vil gjøre dem skade, slår det ild ut fra deres munn og oppsluker deres fiender; ja, slik skal de miste livet, de som forsøker å gjøre dem skade! Disse to har makt til å lukke himmelen så lenge de profeterer, slik at intet regn faller, og de har makt til å la vannet bli blod, og makt til å slå jorden med alle de plager de bare vil.

Men når de er ferdige og har avlagt sitt vidnesbyrd, skal Dyret som stiger opp av avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Og deres lik skal bli liggende på gaten i den store by - Sodoma, eller Egypt, er dens symbolske navn - der hvor også deres herre ble korsfestet. De skal ligge til skue for alle folk og stammer, alle tungemål og raser, tre og en halv dag igjennom, og det skal være forbudt å føre dem til graven. Da skal alle som bor på jorden, glede og fryde seg over dette og sende hverandre gaver; så stor en plage hadde disse to profetene vært for dem som bor på jorden!

Men da de tre dager og en halv var gått, kom Guds livsånde inn i dem, og de reiste seg opp og stod på sine ben. En stor redsel grep alle som så det. Da hørte de en kraftig røst fra himmelen si: «Kom hit opp!» Så steg de opp til himmelen på en sky, mens deres fiender så på.

Responsoriesalme

Sal 144 (143)

Omkved: Lovet være Herren min klippe.

Lovet være Herren min klippe,
han lærer mine hender å stride,
mine fingre å spenne buen.

Han er min miskunn og min festning,
mitt vern og min redningsmann.
Han er mitt skjold og mitt håp,
han gir meg seier over alle folk.

En ny sang vil jeg synge for Herren,
spille på tistrenget harpe.
Du som gir kongene seier,
redder David din tjener,
fri meg fra det onde sverd.

Evangelievers

Halleluja. Vår frelser Kristus Jesus har brutt dødens makt og latt liv og udødelighet gry for oss gjennom evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Luk 20,27–40

På den tid kom det noen saddukeere, de som benekter at der er noen oppstandelse, og spurte ham: «Mester, Moses har foreskrevet at hvis en mann har en gift bror, som dør barnløs, da skal han gifte seg med enken og skaffe sin bror efterkommere. Nå var det en gang syv brødre, og den første tok seg en hustru, men døde barnløs. Den annen og den tredje overtok henne, og på samme måte alle syv, men alle døde de barnløse. Til sist døde også hustruen. Hvem av dem skal hun nå høre til, når de oppstår igjen? De har jo vært gift med henne alle syv.» Jesus sa til dem: «I denne verden gifter man seg, tar seg hustru eller mann. Men de som blir funnet verdige til å få del i den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de kommer ikke mer til å ta seg hustru eller mann. For de kan ikke lenger dø, de er englene lik og Guds barn, fordi de er født av oppstandelsen. Men at de døde oppstår, det har også Moses vist i fortellingen om tornebusken, der hvor han kaller Herren 'Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.' Gud er jo ikke en Gud for døde, men for levende mennesker. For ham lever alle.»

En av de lovkyndige sa: «Mester, du taler vel.» Og ingen våget å spørre ham om noe mer.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud har kalt oss til å være hans barn. La oss vende oss til ham med bønn:

L: Om at unge kvinner og menn
må si ja til ordenskall,
og med sitt liv bli vitner om Guds rike.

L: For statsledere og andre med makt
som fører krig mot Guds barn,
at de må innse sin synd og vende om.

L: For dem som lider som følge av egne synder og forsømmelser,
at de må se at Gud aldri støter bort
den som vender tilbake til ham.

L: At Kirken her hos oss må vise eksempler på
både ekteskapets nåde og sølibatets velsignelse.

Himmelske Far,
du som vil føre hvert menneske på dine veier,
vern oss mot farer og led oss på dine stier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.