34. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U34.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 85 (84),9

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

Lesning

Dan 2,31–45

I de dager fikk kong Nebukadnesar et syn, som Daniel tolket. Konge, du så i ditt syn et stort billede: Det var et veldig billede, og dets glans var overmåte stor: Det stod like foran deg, og det var forferdelig å skue. Billedets hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og lendene av kobber, benene av jern og føttene dels av jern og dels av ler. Mens du så på billedet, blev en sten revet løs, men ikke med hender, og den rammet billedet på føttene, som var av jern og ler, og knuste dem. Da knustes på en gang både jernet, leret, kobberet, sølvet og gullet, og det blev som agner fra treskeplassene om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor etter det. Men stenen som rammet billedet, blev til et stort fjell, som fylte hele jorden.

Det var drømmen; og nå skal vi si kongen uttydningen: Konge, du kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket og makten og styrken og æren - overalt hvor menneskenes barn, markens dyr og himmelens fugler har sine bosteder, har han gitt dem i din hånd og gjort deg til herre over dem alle - du er hodet av gull. Men etter deg skal det komme et annet rike, ringere enn ditt, og så enda et tredje rike, som er av kobber, og som skal herske over all jorden, og deretter et fjerde rike som skal være sterkt som jernet; ettersom jernet knuser og sønderslår alt, skal det som det sønderknusende jern sønderslå og sønderknuse alle de andre riker. Og føttene og tærne som du så, dels av pottemakerier og dels av jern, betyr at det skal være et delt rike, og at det skal være noe av jernets styrke i det, ettersom du så jernet blandet med leret. Og at tærne på føttene dels var av jern og dels av ler, betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del skrøpelig. At jernet som du så, var blandet med ler, betyr at de skal blande seg med hverandre ved giftermål, men at de likevel ikke i lengden skal holde sammen, likesom jernet ikke blander seg med leret. Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle de andre riker, men selv skal det stå fast evindelig; for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hva som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

Responsoriesalme

Dan 3,57.58.59.60.61

Lovpris Herren, alt hans verk, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren, alle hans engler, * opphøy og pris ham i evighet.

Høye himler, lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren, hav over himmelens hvelv, * opphøy og pris ham i evighet.

Herrens hærskarer, lovpris Herren, * opphøy og pris ham i evighet.

Evangelievers

Halleluja. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg Livets seierskrans. Halleluja.

Evangelium

Luk 21,5–11

På den tid var det noen som talte om templet, om de vakre stenene og de kostbare tempelgavene. Da sa Jesus: «Alt dette dere ser, - det kommer en tid da det skal bli jevnet med jorden, så det ikke blir sten tilbake på sten!» De spurte: «Mester, når skal alt dette skje? Og hva er tegnet på at det forestår?» Han svarte: «Vokt dere, så dere ikke lar dere føre vill. For det skal komme mange i mitt navn og si: 'Det er meg,' og: 'Tiden er inne'; men følg dem ikke! Og når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For alt dette må hende først. Men heller ikke da er det straks enden.»

Videre sa han: «Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, det skal bli store jordskjelv og mange steder hungersnød og pest; forferdelige ting skal bli å se, og store jærtegn vise seg i himmelen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus vil ikke at vi skal la oss skremme av angst for fremtiden. La oss i tillit til ham vende oss til Gud i bønn:

L: For alle med lære- eller forkynneroppdrag i Kirken,
om visdom og forstand til å lære rett
om de siste ting.

L: For dem som er gitt makt og myndighet i staten,
at de må komme i hu også Guds fremtidsløfter
når de i denne tid utfører sitt gudgitte kall.

L: For alle som er fortvilet
fordi de ikke ser utgang på nåtidige vanskeligheter,
om mot og håp fra Gud for fremtiden.

L: Om hjelp for oss
til ikke å la oss skremme av alle dem
som forkynner falske fremtidsprofetier.

Barmhjertige Gud,
du som er Herre over tid og evighet,
gi oss å ta budskapet fra deg på alvor,
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta disse gaver som du bød oss vie til ditt navn.
Hjelp oss alltid å følge dine bud, så vi ved vårt offer kan være deg til behag.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 117 (116),1-2

Lovsyng Herren, alle folkeslag,
for stor er hans miskunn mot oss!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss del i ditt guddommelige liv, tillat aldri at vi skilles fra deg.
Ved Kristus, vår Herre.