34. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U34.4.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 85 (84),9

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

Lesning

Åp 18,1–2.21–23;19,1–3.9a

Jeg, Johannes, så en annen engel stige ned fra himmelen. Den hadde stor myndighet, og glansen fra den kastet lys over jorden. Den ropte av all kraft: «Falt, falt er Babylon, den store! Et tilholdssted for demoner er den blitt, en tilflukt for alle slags vanhellige ånder, et skjul for alle slags urene og avskyelige fugler!»

Da tok en mektig engel en sten som en veldig kvernsten, kastet den i havet og sa: «Slik skal Babylon falle, i ett nu skal den store by bli styrtet ned og for alltid forsvinne!»

Toner av harper og fløyter, sang og klang av trompeter - aldri skal de høres hos deg mer; håndverkere av alle slag - aldri skal de virke i deg mer; kvernens brus skal aldri høres, og lampens lys skal aldri skinne i deg mer; stemmene av brud og brudgom - aldri skal de høres i deg mer? For dine kjøpmenn var de som hadde makten her på jorden, og din trolldom var det som forhekset alle folk!

Derefter lød det et mektig brus, det var likesom utallige himmelske kor, som sang: «Halleluja! Frelsen og æren og makten hører vår Gud til - hans dommer er rette og rettferdige! Han har dømt den store skjøge, som fordervet jorden med sin utukt, og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd!»

Og igjen ropte de: «Halleluja! Røken fra henne stiger opp i all evighet!»

Så sier han til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.»

Responsoriesalme

Sal 99 (100)

Omkved: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.

Juble for Herren all jorden, tjen Herren med glede.
Tre frem for hans åsyn
med hjertet fylt av lovsang.

Vit at Herren er Gud.
Han har skapt oss, og vi er hans.
Vi er hans folk, den hjord han vokter.

Gå til hans porter med takk,
inn i hans forgård med lovsang.
La oss prise Herren og love hans navn.

Ja, Herren er god,
hans kjærlighet varer evig,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Rett ryggen og løft hodet, for befrielsen er nær. Halleluja.

Evangelium

Luk 21,20–28

På den tid sa Jesus til disiplene: «Når dere ser Jerusalem kringsatt av hærer, da skal dere vite at ødeleggelsens time er kommet. Da må de som er i Judea, flykte til fjells, de som er i byen, må dra bort, og de som er ute på landet, ikke gå inn i byen! For da er tiden for straffen kommet, og alt som står skrevet, skal bli oppfylt. Da ve de svangre og dem som har barn ved brystet! For da faller Guds vredes hårde dom over dette folk, og tunge nødstider kommer. Folket skal falle for sverdets egg og bli ført som fanger til hedenske land, og Jerusalem skal bli trådt under fot av hedningene, inntil deres egen tid er inne.»

«Det skal komme jærtegn i sol, i måne og i stjerner, og på jorden skal folkene leve i angst og urolig lytte til havets og brenningens torden; og mennesker skal forgå av redsel og gru for verdens skjebne; for selv himmelkreftene skal gå av lage. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen i all sin makt og herlighet.

Men når alt dette begynner å skje, da rett ryggen og løft hodet, for da er befrielsen nær!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Frelsen og æren hører Gud til. La oss derfor tillitsfullt be:

L: Om at Kirken alltid må være i stand
til klart å holde fast ved Guds gode løfter for fremtiden.

L: For statsledere og andre makthavere
som setter noe annet høyere enn Gud,
om omvendelse og bot.

L: For dem som lider under slike makthavere,
at de i tillit til Gud
må bli i stand til å holde ut inntil enden.

L: Om at vi må klare å holde ut
når vi plages av redsel og gru for verdens skjebne.

Herre, vår Gud,
du som kommer for å fri oss ut,
hjelp oss i nøden til å rette ryggen og løfte hodet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta disse gaver som du bød oss vie til ditt navn.
Hjelp oss alltid å følge dine bud, så vi ved vårt offer kan være deg til behag.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 117 (116),1-2

Lovsyng Herren, alle folkeslag,
for stor er hans miskunn mot oss!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss del i ditt guddommelige liv, tillat aldri at vi skilles fra deg.
Ved Kristus, vår Herre.