4. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U4.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 106 (105),47

Frels oss, Herre, vår Gud, og samle oss inn fra hedningefolkene,
så vi kan forkynne ditt hellige navn, og med stolthet synge din pris.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 13,1–8

Brødre, lev i broderlig kjærlighet. Glem ikke å vise gjestfrihet, for det er slik enkelte har fått engler til gjester, uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel - vær dem like nær som om dere satt der selv! Og tenk på dem som blir mishandlet og pint, som var det deres egen kropp det gjaldt.

Ekteskapet må holdes i ære av alle, og dets bånd respekteres; for de usedelige og de som bryter ekteskapet skal bli dømt av Gud. Hold deres ferd fri for begjær efter penger; vær fornøyd med det dere har, for Gud sier: «Jeg vil aldri svikte deg, aldri la deg i stikken.» Derfor kan vi også tillitsfullt si:

«Herren er min hjelper, jeg har intet å frykte, hva kan vel mennesker gjøre meg?»

Glem ikke dem som var deres ledere og forkynte Guds ord for dere; ha stadig for øye den bortgang som kronet deres ferd, og ta eksempel av deres tro! Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja, til evig tid.

Responsoriesalme

Sal 27(26),1.3.5.8b-9abc

Omkved: Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte?

Herren er mitt lys og min frelse,
for hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv,
for hvem skal jeg være redd?

Og leirer en hær seg mot meg,
mitt hjerte er uten frykt.
Om krig bryter ut imot meg,
allikevel er jeg trygg.

Han gjemmer meg i sitt telt.
Han verner meg på den onde dag.
Han løfter meg opp på sitt fjell,
over fienden hever jeg hodet.

Mine øyne søker ditt åsyn.
Skjul ikke ditt åsyn for meg.
Støt ikke i vrede din tjener bort.
Du er min hjelp, slipp meg ikke, min Gud.

Evangelievers

Halleluja. Salige de som lytter av et godt og edelt sinn, som holder fast ved budskapet og ved sin utholdenhet bærer frukt. Halleluja.

Evangelium

Mark 6,14–29

På den tid hørte også kong Herodes om Jesus, for hans navn begynte nå for alvor å bli kjent, og blant folk ble det sagt at det var Johannes Døperen som var stått opp fra de døde, og at det var derfor han hadde denne mirakelkraften i seg. Andre sa: «Det er Elija!» mens atter andre mente at han var en profet lik dem fra gamle dager. Men da disse ryktene kom Herodes for øre, sa han: «Det er Johannes, han som jeg lot hugge hodet av, som nå er stått opp igjen.»

For Herodes hadde sendt ut folk for å arrestere Johannes, legge ham i lenker og kaste ham i fengsel, - for å gjøre Herodias til lags. Det var nemlig så at Herodias var hans bror Filips hustru, men nå hadde Herodes giftet seg med henne, og Johannes hadde sagt til ham: «Det er deg ikke tillatt å ta din brors hustru!» Over dette var Herodias rasende, og gjerne hadde hun latt ham henrette, hun kunne bare ikke få satt det igjennom. For Herodes på sin side hadde respekt for Johannes; han skjønte det var en rettferdig og hellig mann, og holdt sin hånd over ham. Når han hørte ham, ble han tvilrådig og tankefull; allikevel lyttet han gjerne til ham. Men så bød det seg en gunstig anledning, da Herodes feiret sin fødselsdag og gjorde et stort gjestebud for sine fremste menn, offiserene og de fornemste i Galilea. Herodias' datter kom inn og danset, og dette syntes både Herodes og hans gjester så vel om, at kongen sa til piken: «Be om hva du vil, så skal jeg gi deg det!» Ja, han svor på at hun skulle få hva hun ønsket, om det så var halvdelen av hans rike. Hun gikk da ut og spurte sin mor: «Hva synes du jeg skal be om?» Og moren svarte: «Be om Johannes Døperens hode.»

Straks skyndte hun seg tilbake til kongen og sa sitt ønske: «Jeg vil ha Johannes Døperens hode hit på et fat - nå med det samme.» Da ble kongen svært ille ved, men fordi han hadde svoret, og det i gjestenes nærvær, ville han ikke svare nei. Han sendte straks en livvakt avsted med befaling om å hente Johannes' hode. Og mannen gikk ned i fengslet og halshugget Johannes, bragte hans hode opp på et fat og gav det til piken. Og piken bragte det til sin mor. Men da hans disipler fikk vite dette, kom de og hentet liket og gravla det.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vi er kalt til å tjene Gud og våre medmennesker i kjærlighet. La oss be:

L: Om at Kirken – med Kristus og de hellige som forbilde –
alltid må holde lovprisningen av Gud
sammen med kjærligheten til medmenneskene.

L: At de som forvalter statsmakt,
må sette oppfyllelsen av Guds bud høyere
enn oppfyllelsen av egne bud, lover og forpliktelser.

L: For dem som lider under tidens mange problemer,
om barmhjertighet og hjelp.

L: For våre familier,
om hjelp til i kjærlighet å styrke familiebåndene
og vise de utenforstående åpenhet og vennskap.

Himmelske Far,
du kaller oss til å tjene deg gjennom liturgien.
Gi oss også å tjene deg i vår neste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, som tegn på vår hengivenhet legger vi gaver på ditt alter. Motta dem i din miskunn, og gjør dem til vår forløsnings sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),17–18

La ditt åsyn lyse over din tjener
og frels meg i din godhet!
La meg ikke stå til skamme, Herre,
når jeg kaller på deg!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,3–4

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette sakrament har du gitt oss pantet på den kommende herlighet. Styrk vår tro, og la oss her i livet få erfare din frelse. Ved Kristus, vår Herre.