4. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U4.6.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 106 (105),47

Frels oss, Herre, vår Gud, og samle oss inn fra hedningefolkene,
så vi kan forkynne ditt hellige navn, og med stolthet synge din pris.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har skapt oss for at vi skal prise deg. Gi oss å tilbe deg med udelt hjerte og elske hverandre som du har elsket oss. Ved vår Herre …

Lesning

Hebr 13,15–17.20–21

Brødre, la oss gjennom Jesus bære frem for Gud et uopphørlig lovprisningsoffer, - det vil si, en hyldest til Guds navn, bragt ham av våre leber. Men glem heller ikke å gjøre godt og dele med alle andre; for det er også ofre som Gud ser på med glede.

Ha tillit til deres ledere og vær dem lydige, for de våker over deres sjeler, i bevisstheten om at de en gang skal stå til regnskap for dem. Sørg for at de kan gjøre det med glede og ikke med klage - dette siste ville jo også gå ut over dere selv.

Måtte fredens Gud, som førte vår Herre Jesus opp fra de døde - vår store hyrde, som frikjøpte sine får med en evig pakts blod - måtte han utruste dere med all mulig evne til det gode, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss alt det som er ham til behag! Ham være æren i all evighet! Amen.

Responsoriesalme

Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6

Omkved: Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.
Han lar meg ligge på grønne enger.
Han fører meg til vann der jeg får hvile
og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier
så jeg kan ære hans navn.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
det onde skremmer meg ikke.

For, Herre, du er med meg,
din kjepp og din stav de trøster meg.
Du dekker mitt bord for fiendens øyne og salver mitt hode med olje,
mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er,
skal følge meg alle dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

Evangelievers

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Mark 6,30–34

På den tid kom apostlene tilbake og fortalte Jesus om alt hva de hadde gjort og alt hva de hadde lært folket. Da sier han til dem: «Kom med til et ensomt sted, hvor dere kan være alene og finne litt hvile.» For det var så mange som kom og gikk at apostlene ikke engang rakk å få seg mat. Så drog de avsted i båten til et avsides sted, hvor de kunne være for seg selv. Men mange så dem dra bort og kjente dem igjen, og dermed satte de efter til fots - folk fra byene der omkring - og var fremme på stedet før dem. Så da han gikk fra borde, var der allerede en stor mengde folk å se. Han ble grepet av en hjertens medynk med dem, for de var som en fåreflokk uten hyrde. Og han gav seg til å undervise dem om mangt og meget.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! I feiringen av det eukaristiske offer kommer Gud oss i møte. La oss be om klokskap til å be om det som er rett:

L: Om at Kirken med iver må feire den hellige messe
og med klokskap bringe alle gode og nødvendige behov inn for Gud.

L: For alle som har mye med mennesker å gjøre,
at de må finne tid og mulighet
til også å søke Gud i stillhet og ensomhet.

L: For dem som har det vondt,
at også de må få nåde til å prise Gud.

L: For våre ungdommer,
at de i lydighet må lytte til Guds kall
når han kaller til ordensliv.

Barmhjertige Gud,
vi bringer deg vårt offer
som ikke er noe annet enn Kristi fullbragte offer,
og ber deg gi oss dine tjenere et lydhørt hjerte
slik at vi kan skille mellom godt og ondt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, som tegn på vår hengivenhet legger vi gaver på ditt alter. Motta dem i din miskunn, og gjør dem til vår forløsnings sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 31 (30),17–18

La ditt åsyn lyse over din tjener
og frels meg i din godhet!
La meg ikke stå til skamme, Herre,
når jeg kaller på deg!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,3–4

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i dette sakrament har du gitt oss pantet på den kommende herlighet. Styrk vår tro, og la oss her i livet få erfare din frelse. Ved Kristus, vår Herre.