5. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U5.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 11,4–13

Da kong Salomo ble gammel, fikk hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo holdt seg til Astarte, sidonernes gudinne, og til Milkom, ammonittenes styggedom. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte ikke Herren trofast, som hans far David hadde gjort. På den tid bygget Salomo en offerhaug for Kamosj, moabittenes styggedom, på den høyden som ligger rett imot Jerusalem, og for Molok, ammonittenes styggedom. Det samme gjorde han for alle sine utenlandske hustruer, som brente offerbål og bar frem slaktoffer for sine guder. Da ble Herren harm på Salomo, fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren, Israels Gud, som hadde åpenbart seg for ham to ganger og gitt ham det bud at han ikke skulle følge andre guder; men han hadde ikke rettet seg efter Herrens bud. Og Herren sa til ham: «Siden det er slik fatt med deg, og du ikke har holdt min pakt og de lover jeg gav deg, så skal jeg rive kongeriket fra deg og gi det til en av dine menn. Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det i din levetid; det er din sønn jeg vil rive det fra. Og jeg vil ikke ta hele riket fra ham. En stamme vil jeg gi ham for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, som jeg har utvalgt.»

Responsoriesalme

Sal 106 (105)

Omkved: Herre, kom oss i hu, for du elsker ditt folk.

Salige er de som øver rettferd,
som alltid gjør det som er rett.
Herre, kom oss i hu,
for du elsker ditt folk.

De blandet seg med andre folk og lærte å gjøre som de.
De tjente deres guder som ble en snare for dem.
De ofret sine sønner og døtre til onde makter.
Da ble Herren harm på sitt folk,
han fikk avsky for sin eiendom.

Evangelievers

Halleluja. Ta i mildhet imot det ord som er blitt innpodet i dere, og som er mektig nok til å frelse deres sjeler. Halleluja.

Evangelium

Mark 7,24–30

På den tid begav Jesus seg over i bygdene omkring Tyros. Han tok inn i et hus der og ville at ingen skulle få vite det, men det var ikke mulig å holde det skjult. Der var det en kvinne hvis datter var besatt av en vanhellig ånd; straks hun fikk høre om ham, kom hun og kastet seg ned for hans føtter. (Dette var altså en hedningekvinne, av syrofønikisk avstamning.) Og hun bad ham nå at han ville drive demonen ut av hennes datter. Han svarte: «Først gir en barna noe å spise; det er ikke rett å ta maten fra barna og kaste den for hvalpene.» «Jamen, herre,» svarte hun, «selv hvalpene får da de smulene som barna lar falle ned under bordet.» Da sa Jesus: «For det svarets skyld kan du gå trygg hjem. Den onde ånden er fart ut av din datter.» Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen, og demonen borte.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Gud kommer deres bønner i møte som setter sin lit til ham. La oss i tillit be:

L: Om at Kirken må lykkes i å fremholde
det gode budskap om forholdet mellom mann og kvinne.

L: At samfunnets lover og ordninger
for ekteskaplige og familiære forhold
må svare til de lover Gud har nedlagt i naturen.

L: For dem som lider
fordi deres ekteskap ikke fungerer
i samsvar med Guds gode vilje,
om hjelp og støtte til å bære en så tung bør.

L: At vi i innretningen av vårt liv
må søke og finne hjelp i troen på Kristus.

Himmelske Far,
du har skapt oss
for at vi skal leve i fellesskap
til hjelp og støtte for hverandre.
Hør oss når vi ber om hjelp fra deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.