5. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U5.5.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 3,1–8

Slangen var listigere enn alle de villdyr som Herren Gud hadde skapt. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i haven?» Kvinnen svarte slangen: «Vi kan godt spise av frukten på trærne i haven. Bare om frukten på det treet som står midt i haven, har Gud sagt: 'Den må dere ikke spise av og ikke røre; ellers skal dere dø!'» Da sa slangen til kvinnen: «Dere kommer slett ikke til å dø! Men Gud vet at den dag dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å se på - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste. Hun gav også sin mann, og han spiste. Da ble deres øyne åpnet, og de merket at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet.

Da hørte de Herren Gud som vandret i haven i den svale aftenvinden. Og mannen og hans hustru gjemte seg for ham mellom trærne i haven.

Responsoriesalme

Sal 31 (32)

Omkved: Salig den hvis synd er tilgitt.

Salig den hvis overtredelser er forlatt,
hvis synd er tilgitt.
Salig det menneske som er uklanderlig for Herren,
som er funnet uten svik.

Jeg har latt deg se min synd
og ikke skjult mine feilgrep for deg.
Jeg sa: «Jeg vil gå til Herren og bekjenne min synd.»
Og du, Herre, har utslettet min skyld,
du har tilgitt min synd.

Derfor skal den trofaste be til deg i nødens stund.
Om store vannmasser veller frem,
skal de ikke nå ham.

Du er min tilflukt,
du bevarer meg fra trengsel.
Du omgir meg med frelsesjubel.

Evangelievers

Halleluja. Herre, gjør våre hjerter åpne for din Sønns ord. Halleluja.

Evangelium

Mark 7,31–37

På den tid drog Jesus igjen tilbake fra bygdene omkring Tyros gjennom Sidon og over til Galileasjøen, og videre inn gjennom Dekapolis. Der kom de til ham med en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og bad ham legge hendene på ham. Jesus tok ham til side, bort fra mengden. Så stakk han fingrene i ørene hans og rørte ved tungen hans med spytt. Og med et blikk opp mot himmelen trakk han et dypt sukk og sa til ham: «Effata!» - det betyr: «Lukk deg opp!» Og straks ble hans ører åpnet, og båndet om hans tunge løst, så han talte klart. Jesus forbød dem å si noe om det. Men jo mer han formante dem, jo mer forkynte de det, og alle undret seg over all måte, og sa: «Han har gjort alle ting vel! De døve lar han få høre, og de stumme gir han talens bruk!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus åpnet døves ører. La oss vende oss til ham og be om å høre og forstå rett:

L: For dem som er gitt lederansvar i Kirken,
om nåde til å forstå hva som stammer fra Gud
og til å ta til seg budskapet fra ham.

L: At samfunnet på rettferdig vis må ta hensyn
til folk som er døve eller stumme
eller som har problem med hørsel eller tale.

L: For dem iblant oss som har slike problemer,
om rett integrasjon mellom oss alle.

L: Om hjelp for oss til å høre det som er rett,
og til ikke å la oss friste til noe galt.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus åpnet døves ører.
Gi at han må åpne våre ører og lede oss på dine veier.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.