6. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U6.1.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 1,1–11

Jakob, Guds og vår Herre Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer som lever spredt ute i det fremmede.

Om dere er utsatt for alle slags prøvelser, kjære brødre, så regn det for bare glede, i bevisstheten om at frukten av en prøvet tro er standhaftighet. Bare må standhaftigheten få komme til full utfoldelse, så dere kan bli fullendte og hele mennesker, som ikke står tilbake i noe. - Dersom noen av dere mangler visdom, må han be til Gud, så skal den bli ham gitt. For Gud gir, uten forbehold og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å vakle; for den som vakler ligner havsbølgen, som kastes hit og dit med vinden. Den mann må aldri vente å få noe av Herren, splittet som han er og ustadig i all sin ferd. Den bror som lever i små kår, skal være stolt av å være hevet så høyt, men den rike stolt av sin ringhet. For som blomsten i gresset skal han forgå: Solen stod opp, fulgt av den hete vind; gresset sviddes, blomsten visnet, og all dens skjønnhet svant bort. På samme måte skal den rike visne midt i sitt strev.

Responsoriesalme

Sal 119 (118)

Omkved: La meg kjenne din miskunn, og jeg skal leve.

Før jeg ble ydmyket fór jeg vill.
Nu holder jeg ditt ord.
Du, den gode, du som gjør vel,
lær meg din viljes bud.

Det var godt for meg å bli ydmyket,
så jeg kunne lære dine bud.
Din lov har større verd for meg
enn gull og sølv i mengder.

Herre, jeg vet at din lov er rettferdig,
for din trofasthets skyld har du ydmyket meg.
La din kjærlighet være min trøst
efter ditt løfte til din tjener.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Mark 8,11–13

På den tid kom det noen fariseere og begynte å diskutere med Jesus, og forsøkte å lokke ham til å gi dem et tegn fra himmelen. Da sukket han dypt og inderlig og sa: «Hva har dette folk med å kreve tegn? Nei sannelig om dette folk skal få noe tegn!» Dermed gikk han fra dem, steg ombord og drog over til den andre bredden.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Noen ganger oppleves Gud fjern. La oss be om hans nærvær og hjelp også i slike situasjoner:

L: For alle forkynnere av Evangeliet
som føler at de mangler
de overbevisende tegn som menneskene fordrer,
at de aldri må sette noe i stedet for Kristi ord.

L: For dem som er satt til å håndheve lov og rett,
at de ikke alene må straffe forbryterne,
men også hjelpe dem og gjøre samfunnet tryggere.

L: For alle som fortviler over egne synder og lovbrudd,
at de må finne forsoningens vei
tilbake til Gud og medmenneskene.

L: For oss når vi føler mangel på visdom,
om hjelp til å be i tro.

Barmhjertige Gud,
du som har sagt at standhaftighet
er frukten av en prøvet tro,
hjelp oss i våre vanskeligheter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.