6. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U6.2.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 1,12–18

Mine kjære, lykkelig den mann som står fast i prøvelsene! For når han har stått sin prøve, skal han motta livets seierskrans, som Gud har lovet alle som elsker ham.

Ingen som blir fristet i prøvelsene, må si at det er Gud som frister ham. For Gud kan ikke fristes av det onde, og frister heller ingen. Nei, enhver fristes av sitt eget begjær, som lokker og drar ham. Når så begjæret har unnfanget, føder det synd; og når synden er fullmoden, føder den død. Ta ikke feil i dette, kjæreste brødre: Ovenfra, fra himmellysenes far, kommer bare gode ting, bare fullkomne gaver; for hos ham finnes ingen forandring, intet skifte fra sol til skygge. Og av egen fri vilje fødte han oss ved sannhetsordet, for at vi skulle være som en førstegrøde av hans skapning.

Responsoriesalme

Sal 94 (93)

Omkved: Salig den mann du tukter, Herre.

Salig den mann du tukter
og veileder ved din lov.
Du gir ham ro for onde dager.

Herren støter ikke bort sitt folk
og svikter ikke sin arvelodd.
Sin rett får hver rettvis mann tilbake,
for hver rettsindig en fremtid gror.

Når jeg tenker: «Nå vakler min fot,»
da støtter meg, Herre, din nåde.
Når jeg er full av redde tanker,
husvaler din trøst min sjel.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Mark 8,14–21

En dag hadde disiplene glemt å ta brød med; de hadde ikke mer enn ett eneste med seg i båten. Da advarte Jesus dem: «Se opp, og ta dere i vare for surdeigen fra fariseerne, - ja, for surdeigen fra Herodes med!» Dette diskuterte de seg imellom og mente han hadde sagt det fordi de ikke hadde brød med. Men han skjønte det og sa: «Hva er dette for snakk, at dere mangler brød? Forstår dere ennå ingenting, skjønner dere ennå ingenting? Er dere så forstokket? Har dere øyne uten å se, ører uten å høre? Eller husker dere ikke da fem brød ble mat til fem tusen mennesker, og hvor mange kurver fulle med rester det var dere samlet opp da?» De sier: «Jo. Tolv.» «Eller de syv brødene til de fire tusen, - hvor mange kurver med rester ble det da?» Og de svarer: «Syv.» Da sier han: «Forstår dere ennå ikke?»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Ofte er vi mer opptatt av våre egne vanskeligheter enn av Kristi hjelp. La oss vende oss til ham i bønn:

L: Om at forkynnelsen av budskapet fra Kristus
må skape en urokkelig tillit til hans omsorg for oss.

L: For dem som er satt til å opprettholde lov og rett,
at de aldri må tillate at den ondskap får ta overhånd på jorden
som Kristus kom for å befri oss ifra.

L: For alle som lider under fristelser og prøvelser,
at de må få hjelp fra Kristus
til å komme gjennom vanskelighetene.

L: For oss som «er født ved sannhetsordet»,
at vi må «være som en førstegrøde av Guds skapning».

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn advarte mot surdeigen fra fariseerne.
La alltid vår tillit være i ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.