6. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U6.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 1,19–27

Kjæreste brødre, til å lytte skal en alltid være rede. Men før en taler, og før en blir harm, skal en gi seg tid! For en sint mann fremmer ikke Guds rettferd. Derfor, bort med alt som er urent, alle rester av ondskap, og ta i mildhet imot det ord som er blitt innpodet i dere, og som er mektig nok til å frelse deres sjeler. Og bedra ikke dere selv: Lev efter ordet, og nøy dere ikke med å lytte til det! For en som bare lytter til ordet uten å handle efter det, han ligner en mann som betrakter i et speil det ansikt naturen har gitt ham: Knapt har han sett på det, så går han sin vei, og straks har han glemt hvordan han så ut. Den derimot som gir nøye akt på den fullkomne lov, frihetens lov, og blir ved med det, som ikke glemmer det han hører, men lar ordet følges av handling, den mann vil finne velsignelse ved det han gjør.

Den som tror han tjener Gud, men ikke holder sin tunge i tømme, han bedrar seg selv, og hans tjeneste for Gud er ingenting verd. Mens å se til foreldreløse og enker i deres nød, og bevare seg selv fri for smitte fra denne verden, det er en gudstjeneste som er ren og uplettet i Gud Faders øyne.

Responsoriesalme

Sal 15 (14)

Omkved: Herre, hvem kan gjeste ditt telt.

Den som er ulastelig i sin ferd,
han gjør hva rett er
og taler sannhet uten svik.

Han holder sin tunge i tømme,
han krenker ikke sin bror
og fører ikke skam over sin neste.

Han ser med forakt på gudløs mann,
men ærer hver som frykter Herren.
Han sverger seg selv til skade,
uten å bryte sitt ord.

Han låner ikke ut mot rente
og lar seg ikke kjøpe til å skade den uskyldige.
Den som gjør alt dette,
står trygt til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Vår Herre Jesu Kristi Far la deres hjerters øyne fylles med lys, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt oss til. Halleluja.

Evangelium

Mark 8,22–26

På den tid kom Jesus og disiplene til Betsaida. Der førte de til ham en blind mann og ba ham om å røre ved ham. Da tok han den blinde ved hånden og førte ham utenfor landsbyen, og smurte spytt på øynene hans. Så la han hendene på ham, og spurte om han så noe. Mannen så opp og sa: «Jeg ser folk - lik trær som går omkring.» Da la han på ny hendene over øynene hans, og den blinde så klart og var helbredet, så han tydelig kunne se ting langt borte. Da sendte Jesus ham hjem, men sa til ham: «Gå ikke engang gjennom landsbyen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kristus gav en blind mann synet tilbake. La oss be om den samme hjelp i vår blindhet:

L: For teologene og andre som gransker troens kilder,
at de må trenge inn i den fullkomne lov – frihetens lov –
og la ord følges av handling.

L: For våre statsmyndigheter,
at de når de på en vellykket måte
har løst et vanskelig problem,
må ofre Gud den takk han tilkommer i Kristus.

L: For alle som rammes av flomkatastrofer.

L: For oss når vi utfordres,
at vi må være rede til å lytte,
og gi oss tid før vi taler og blir harm.

Allmektige, evige Gud,
Herren Jesus Kristus hjalp den blinde mann i Betsaida.
La også oss ved din Ånds kraft få hjelp i våre vanskeligheter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.