6. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U6.4.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 9,1–13

Gud velsignet Noa og hans sønner og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden! Frykt og redsel skal de kjenne for dere, alle dyrene på jorden, alle fuglene under himmelen, alt som rører seg på marken, og alle fiskene i havet; dere skal ha makt over dem. Alt som lever og rører seg, skal være til føde for dere. Likesom jeg gav dere de grønne plantene, gir jeg dere nå alt dette. Men kjøtt med sjelen i, det vil si blodet, skal dere ikke spise. For blodet av dere selv vil jeg kreve hevn. Jeg vil kreve både mennesker og dyr til regnskap. Jeg vil kreve hver mann til regnskap når han tar livet av sin neste.»

«Når noen utøser menneskeblod, skal hans blod bli utøst av mennesker; for i sitt bilde skapte Gud mennesket. Men dere skal være fruktbare og bli mange, myldre på jorden og bli tallrike der!»

Så sa Gud til Noa og hans sønner: «Nå vil jeg opprette en pakt med dere og deres efterkommere og med hver levende skapning hos dere, både fugler og fe og alle villdyr som er hos dere, alle som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal alt som lever, bli utryddet av storflommens vann; aldri mer skal det komme en storflom og legge jorden øde.» Og Gud sa:

«Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere og hver skapning som er hos dere, for de kommende ætter i alle tider. Jeg setter min bue i skyene; og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden.»

Responsoriesalme

Sal 102(101),16-18.19-21.29+22-23

Omkved: Fra himmelen skuer han ned på jorden.

Folkeslag skal frykte Herrens navn,
alle jordens konger din herlighet.
For Herren vil bygge Sion på ny
og vise seg i sin herlighet.

Han lytter til den fattiges rop
og forakter ikke hans bønn.
Dette skal skrives for slekter som kommer,
og et nytt folk skal prise Herren.

For Herren ser ned fra sin helligdom,
fra himmelen skuer han ned på jorden.
Han vil høre de fangnes sukk
og utløse dem som er viet til døden.

Dine tjeneres barn skal få bo i fred,
deres ætt skal bestå for ditt åsyn,
for å forkynne Herrens navn på Sion,
hans lov og pris i Jerusalem,
når folkeslag og kongeriker samler seg for å tjene Herren.

Evangelievers

Halleluja. Herre, det du har sagt oss er ånd og liv. Det er du som har det evige livs ord. Halleluja.

Evangelium

Mark 8,27–33

På den tid drog Jesus og disiplene over mot landsbyene omkring Caesarea Philippi. Og underveis spurte han dem: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Johannes Døperen, - men andre sier Elija, og andre igjen bare: en av profetene.» Da spurte han dem selv: «Enn dere, hvem sier dere at jeg er?» Peter tar da ordet og svarer: «Du er Messias.» Men dette forbød han dem strengt å snakke om til noen.

Derefter begynte han å forklare dem at Menneskesønnen skulle få meget å lide og bli forkastet av folkets eldste, av yppersteprestene og de lovkyndige, og at han skulle bli slått ihjel og oppstå igjen efter tre dager. Alt dette taler han rett ut om. Men Peter tok ham til side og begynte å tale ham alvorlig til rette. Da vendte Jesus seg, og med et blikk på disiplene sa han skarpt til Peter: «Bort fra meg, Satan, for du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Ofte har vi som Peter vanskeligheter med å forstå, og med å følge den riktige og nødvendige vei. La oss be om hjelp fra Kristus:

L: At Kirken ikke må trakte etter rikdom,
men gi de fattige den hedersplass de tilkommer.

L: For våre miljømyndigheter,
at de må forvalte skaperverket med respekt
for den guddommelige orden og verdigheten i dette verk.

L: For dem som lider
på grunn av fattigdom eller uansvarlighet,
om hjelp fra Kristus som ville gå i døden for oss.

L: At vi må vise den samme omsorg
for våre medmennesker og for hele skaperverket
som Gud har vist for oss i Kristus.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn var villig til å gå i døden for oss.
Hør våre bønner, og gi oss den hjelp vi trenger.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.