6. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U6.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 2,1–9

Mine brødrel Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, han som troner i herlighet, og samtidig ta hensyn til verdslig rang. Sett at det kommer en mann inn i forsamlingen, prektig kledd og med gullring på fingeren, og samtidig en fattig stakkar i skitne klær. Straks har alle bare øye for den fint kledde herren: «Vær så god,» sier man til ham, «ta en god plass her fremme,» - men til den fattige: «Du kan stå der,» eller «sett deg her foran skammelen min.» Men er der i virkeligheten noen sammenheng i dette? Eller er det ikke å dømme på falskt grunnlag? For hør nå her, kjæreste brødre! Har ikke Gud utvalgt nettopp dem som er fattige i verdens øyne, til å være rike i troen, og arve det Rike han har lovet dem som elsker ham? Og enda viser dere den fattige ringeakt! Men de rike - er det ikke de som undertrykker dere, som trekker dere for retten, som bringer vanære over det store Navn som er blitt påkalt over dere? - Nåvel! Det er godt og riktig å oppfylle den kongelige lov som vi har i Skriftens ord: «Du skal elske din neste som deg selv.» Men gjør dere forskjell på folk, da er det en synd, og Loven stempler dere som lovbrytere.

Responsoriesalme

Sal 34 (33)

Omkved: Den elendige roper, og Herren gir svar

Jeg vil love Herren til hver en tid,
min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren, og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper, og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Evangelievers

Halleluja. Herre, det du har sagt oss er ånd og liv. Det er du som har det evige livs ord. Halleluja.

Evangelium

Mark 8,27–33

På den tid drog Jesus og disiplene over mot landsbyene omkring Caesarea Philippi. Og underveis spurte han dem: «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte: «Johannes Døperen, - men andre sier Elija, og andre igjen bare: en av profetene.» Da spurte han dem selv: «Enn dere, hvem sier dere at jeg er?» Peter tar da ordet og svarer: «Du er Messias.» Men dette forbød han dem strengt å snakke om til noen.

Derefter begynte han å forklare dem at Menneskesønnen skulle få meget å lide og bli forkastet av folkets eldste, av yppersteprestene og de lovkyndige, og at han skulle bli slått ihjel og oppstå igjen efter tre dager. Alt dette taler han rett ut om. Men Peter tok ham til side og begynte å tale ham alvorlig til rette. Da vendte Jesus seg, og med et blikk på disiplene sa han skarpt til Peter: «Bort fra meg, Satan, for du tenker som et menneske, uten sans for Guds veier!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Ofte har vi som Peter vanskeligheter med å forstå, og med å følge den riktige og nødvendige vei. La oss be om hjelp fra Kristus:

L: At Kirken ikke må trakte etter rikdom,
men gi de fattige den hedersplass de tilkommer.

L: For våre miljømyndigheter,
at de må forvalte skaperverket med respekt
for den guddommelige orden og verdigheten i dette verk.

L: For dem som lider
på grunn av fattigdom eller uansvarlighet,
om hjelp fra Kristus som ville gå i døden for oss.

L: At vi må vise den samme omsorg
for våre medmennesker og for hele skaperverket
som Gud har vist for oss i Kristus.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn var villig til å gå i døden for oss.
Hør våre bønner, og gi oss den hjelp vi trenger.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.