6. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U6.6.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 3,1–10

Mine brødre! Ikke bør mange av dere bli lærere - så meget strengere som en da vil bli dømt. Vi feiler jo alle i så mangt! Og den som aldri feiler ved sin tale, han er sannelig fullkommen, og har hele sitt legeme under kontroll. Det er som når en tøyler en hest: Legger vi et bissel i munnen på den, har vi kontroll over hele dens kropp. Eller ta et annet eksempel, et skip: Så stort det enn er, og hvor kraftig enn stormen driver det frem, kan det allikevel styres med et ganske lite ror, i den retning rormannen vil. Slik er det også med tungen: Den er et ganske lite organ, men hvilken makt kan den ikke rose seg av! Tenk på at den minste flamme kan sette den største skog i brann. Og tungen er en flamme, en verden av ondskap. Blant våre organer er det den som smitter hele vår kropp, og setter vår tilværelses hjul i brann, selv antent som den er av Gehennas ild. For alt som er skapt, dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av menneskenaturen; men tungen kan ingen temme, rastløs ond som den er og full av dødelig gift! Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi mennesker skapt i Guds bilde; av samme munn utgår velsignelse og forbannelse. Men slik må det ikke være, mine brødre!

Responsoriesalme

Sal 12(11),2-3.4-5.7-8

Omkved: Herre, du tar oss i ditt vern.

Redd meg, Herre! De fromme er borte,
trofaste mennesker finnes ikke mer.
Hver mann taler løgn med sin neste,
med falske leber og tvedelt sinn.

Ve over alle som taler svik,
hver tunge som taler store ord.
De som sier: Tungen er vår styrke.
Vi vet hva vi vil si; hvem er vår mester?

Herrens ord er sanne,
lik det rene sølv lutret i ild, syv ganger renset.
Herre, du vil bevare oss,
du vil alltid verne oss mot denne slekt.

Evangelievers

Halleluja. Ut fra skyen lød en røst: Dette er min egen sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,2–13

På den tid tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem avsides, opp på et høyt fjell. Der ble hans skikkelse forvandlet for øynene på dem, og hans klær ble skinnende hvite - så hvite at ingen bleker på jorden kan gjøre maken. Og de så for seg Elija og Moses, som kom og talte med Jesus. Da tok Peter til orde og sa: «Rabbi, det er godt vi er her! La oss sette opp tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elija» - han visste ikke hva han skulle si, så forferdet var de blitt. Da kom en sky og senket seg over dem, og ut fra skyen lød en røst: «Dette er min egen sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham!» Og med ett, da de så seg omkring, var det ingen andre å se der enn Jesus alene.

Men på veien ned fra fjellet gav Jesus dem streng beskjed om ikke å fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De merket seg dette ordet, men begynte så å drøfte seg imellom hva dette med å oppstå fra de døde skulle bety. De stilte ham også et spørsmål, om det var så som de lovkyndige sa, at Elija først måtte komme. Han svarte: «Det er riktig nok at først kommer Elija for å sette alt i rette stand. Men hva betyr så det som står skrevet om Menneskesønnen, at han skal mishandles og forhånes? Og hva Elija angår, så er han allerede kommet, og de gjorde med ham som de fant for godt, slik som det står skrevet om ham.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Gud har i Kristus åpenbart seg for oss. La oss be om hjelp til å leve godt i troen og bruke tungen rett:

L: Om at Kirken i ydmykhet
må bære videre det himmelske lys
som den er blitt opplyst av i Kristus.

L: For dem som er ansvarlige for våre massemedia,
at de må bruke ordet slik at det blir til velsignelse,
og ikke til skade eller ødeleggelse.

L: For alle som lider fordi de tror på Kristus,
at de må få kraft og hjelp
til å omsette troen i sann gjerning.

L: For oss som har sett hvem Jesus Kristus er,
at dét fullt og helt må prege vårt liv.

Barmhjertige Gud,
du som har åpenbart deg for oss i Jesus Kristus,
vi ber deg at hele vårt liv
må bli preget av deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.