7. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U7.2.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 4,1–10

Mine kjære, hvor kommer den fra, all denne striden og ufreden blant dere? Mon ikke fra alle de lyster som brytes i deres kropp? Der er ting dere begjærer, men ikke kan få, uten å slå folk ihjel; dere misunner andre, men når ikke det dere vil, uten å strides og slåss. Dere får det ikke, fordi dere ikke ber! Og dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt - for å kunne bruke penger til å tilfredsstille deres lyster.

Troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden betyr fiendskap med Gud? Så den som vil være verdens venn, gjør seg til Guds fiende. Eller tror dere at det er tomme ord, når Skriften sier: «For seg alene krever Gud den ånd han har latt bo i oss. Men den nåde han gir, er enda større; derfor heter det: 'Gud står de hovmodige imot, men de ydmyke gir han nåde.' Så underkast dere da Gud! Stå djevelen imot, så flykter han bort fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Tvett deres hender, syndere; rens deres hjerter, tvilere! Se deres elendighet, sørg og gråt! Bytt latteren med gråt og gleden med jammer! Bøy dere i støvet for Herren, så skal han reise dere opp.»

Responsoriesalme

Sal 55(54),7-8.9-10a.10b-11a.23

Omkved: Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg.

Å, hadde jeg vinger som duen,
da fløy jeg bort og fant trygghet.
Langt bort ville jeg fly,
i ørkenen ville jeg slå meg ned.

Herre, skyndsomt ville jeg finne ly
for den bitende vind,
den ødeleggende storm
og deres giftige tunge.

Jeg ser vold og kiv i byen.
Natt og dag vandrer de omkring på dens murer.
Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg;
han vil ikke la den rettferdige gå til grunne for alltid.

Evangelievers

Halleluja. Men jeg for min del ønsker aldri annet å rose meg av enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,30–37

På den tid brøt Jesus og disiplene opp og vandret gjennom Galilea. Og han ville at ingen skulle vite det, for han underviste sine disipler. Da sa han til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender og bli slått ihjel, og tre dager efter skal han gjenoppstå.» Men de skjønte ingenting av det hele, og våget heller ikke å spørre ham.

De kom til Kafarnaum. Og da de var kommet i hus, spurte han dem: «Hva var det dere snakket med hverandre om på veien?» Men de tidde; for de hadde trettet om hvem som var den største blant dem. Da satte han seg, kalte de tolv til seg og sa: «Den som vil være den fremste, han får gjøre seg til den siste av alle og være alles tjener.» Dermed tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, slo armene om det og sa: «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, han tar imot meg. Og den som tar imot meg, han tar ikke bare imot meg, han tar imot ham som har sendt meg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre i Kristus! Gjennom Guds ord oppfordres vi til å ydmyke oss for Herren. La oss be om nåde til å gjøre det:

L: Om at Kirkens fremtreden i verden
ikke må være preget av triumfalisme,
men av enhet med ham
som lot seg overgi i menneskers hender.

L: At også de som har makt og myndighet i landet vårt
må la seg prege av ham
som sa at «den som vil være den fremste,
han får gjøre seg til den siste av alle,
og være alles tjener».

L: At de som lider, må finne trøst
i at Menneskesønnen selv tok på seg lidelse og død.

L: At vårt liv må preges av gudsfrykt og ydmykhet.

Allmektige Gud og Fader,
du som skjenker visdom,
la oss bli preget av din Sønn, Visdommen.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.