7. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U7.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 4,12–22

Visdommen opphøyer sine barn og tar seg av den som søker den. Den som elsker den, elsker livet, og de som søker den tidlig, skal fylles med glede. Den som holder fast ved den, skal vinne ære, og der den drar inn, der skal Herren gi sin velsignelse.

De som dyrker den, de tjener den Hellige, og de som elsker den, dem elsker Herren. Den som lyder den, skal dømme folkene, og den som holder seg til den, skal bo trygt.

Når han setter sin lit til den, skal han få den i eie, og hans ætt skal beholde den. Fra først av vandrer den med ham på omveier, den fører frykt og redsel over ham og plager ham med sin tukt, til den kan lite på hans sjel og har prøvd ham med sine bud.

Da skal den komme til ham igjen på den like vei og glede ham og åpenbare sine hemmeligheter for ham. Når han forviller seg bort, forlater den ham og overgir ham til det fall som venter ham.

Responsoriesalme

Sal 119(118),165.168.171.172.174.175

Omkved: Stor fred har de som holder dine bud.

Stor fred har de som holder dine bud,
for de tar aldri anstøt.

Ja, jeg holder dine bud og lover,
alle mine veier ligger åpne for deg.

Jeg skal lovsynge ditt ord,
for alle dine bud er rette.

Jeg lengter efter din frelse,
Herre, din lov er min lyst.

La meg leve for å lovsynge deg,
dine dommer være min hjelp.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Mark 9,38–40

På den tid sa Johannes til Jesus: «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, en som ikke var i vårt følge; men det ville vi hindre ham i, siden han ikke hørte til oss.» Men Jesus svarte: «Det skal dere ikke gjøre! for ingen kan gjøre undergjerninger i mitt navn og straks efterpå tale ille om meg. Den som ikke er mot oss, er med oss.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den som ikke er mot Kristus, er med ham. La oss derfor be for alle mennesker av god vilje:

L: Om at Kirken må lykkes i å stå sammen
med alle mennesker av god vilje
i kampen for det gode i verden.

L: At vårt samfunn må la seg prege
av sanne humanister
som ikke søker egen vinning,
men å fremme det som er rett.

L: For dem som lider
fordi de i sin oppførsel har tenkt kortsiktig,
at de må finne veien tilbake til det gode liv.

L: At vi må lære av de mennesker vi til daglig omgås
og bli preget stadig mer av sann visdom og klokskap.

Himmelske Far,
du som sendte oss din Sønn,
la alle mennesker bli preget av ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.