7. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U7.5.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 6,6–18

En søt munn vinner mange venner, og en vennligtalende tunge vinner mange vennlige ord igjen. La dem som holder fred med deg være mange, men la dine rådgivere være én blant tusen. Vil du vinne deg en venn, så prøv ham først, og betro deg ikke til ham for snart. For mangen en er en venn den tid det passer ham, men svikter deg på din trengsels dag. Og mangen venn snur om og blir din fiende, og åpenbarer striden til skam for deg. Og mangen en er din venn ved bordet, men svikter deg på din trengsels dag. Når det går deg vel, vil han dele med deg og vise seg myndig mot dine husfolk. Når du kommer i nød, står han mot deg og skjuler seg når han ser deg. Hold deg unna dine fiender, og ta deg i akt for dine venner. En tro venn er et sterkt vern, og den som har funnet ham, har funnet en skatt. En tro venn kan ikke betales med noe, og hans verd kan ikke oppveies av noe. En tro venn er en legedom for livet, og de som frykter Herren, skal finne ham. Den som frykter Herren, velger sine venner rett; for som han selv er, slik er også hans venn.

Responsoriesalme

Sal 119(118),12.16.18.27.34.35

Omkved: Før meg på dine veier, Herre.

Lovet være du, Herre,
lær meg dine bud.

I dine bud har jeg all min glede,
jeg glemmer ikke dine ord.

Gjør blikket klart
så jeg kan se de underfulle ting i din lov.

Vis meg dine bud og veier.
Jeg vil grunne på dine under.

Gi meg forstand så jeg kan følge dine lover
og holde dem av hele mitt hjerte.

Før meg på dine veier,
for jeg har min glede i dine bud.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,1–12

På den tid kom Jesus over i Judea og Transjordanlandet. Igjen var det stadig skarer av folk som kom og samlet seg om ham, og på ny underviste han dem, slik som han pleide. Da kommer det noen fariseere som vil sette ham på prøve, og spør: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?» Han svarer: «Hva har Moses bestemt angående dette?» De sier: «Moses tillater mannen å sette opp en skilsmisseerklæring, og sende henne fra seg.» Jesus sier da: «For deres opprørske hjerters skyld satte Moses denne bestemmelsen. Men i skapningens opphav 'gjorde han dem til mann og kvinne' og 'derfor skal mannen forlate sin far og mor, og de to skal bli ett legeme.' Altså er de ikke lenger to, men ett legeme. Og det som Gud da har sammenføyd, det har mennesket ikke lov til å adskille.» Senere, da de var kommet i hus, tok disiplene opp spørsmålet igjen. Han sier da: «En mann som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd overfor den første. Og det samme gjelder en kvinne: Skiller hun seg fra sin mann og gifter seg med en annen, er det også ekteskapsbrudd.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vår Herre har opphøyet ekteskapet mellom døpte til sakrament. La oss be ham om hjelp til å oppnå gode ekteskap:

L: Om fremgang i arbeidet for å skape en god sjelesorg
for dem som vil gifte seg eller har giftet seg,
og for dem som har fått problemer i sin familie.

L: For alle som er med på å skape
holdninger til ekteskap og familie,
at de må fremme det som er godt og rett.

L: For dem som lider fordi de er sviktet,
eller fordi de selv har sveket,
om hjelp til bot, forsoning og fornyelse.

L: For alle på dette sted som fristes
til å gi opp sin famlie- og ekteskapsforpliktelse,
om hjelp til å handle rett.

Hellige Gud, himmelske Far,
din Sønn talte om forholdet mellom mann og kvinne.
Gi dem velsignelse gjennom ekteskapets sakrament.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.