8. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U8.3.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

1 Pet 1,18–25

Mine kjære, dere vet at det ikke var forgjengelige verdier, sølv eller gull, som fikk dere frikjøpt fra det fåfenge liv deres fedre gav dere i arv; prisen var blod av et lyteløst og plettfritt offerlam - Kristi kostbare blod. Til dette var han bestemt fra før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld har han nå trådt frem, i disse siste tider. Det er takket være ham dere tror på Gud, som oppvakte ham fra de døde og gav ham hans herlighet, slik at dere skulle sette deres tro og deres håp til Gud.

Deres lydighet mot sannheten har renset deres sjeler, og kalt dere til oppriktig å elske hverandre som brødre; så ha da en inderlig kjærlighet til hverandre! Dere er nå født på ny, ikke av en forgjengelig sæd, men som en frukt av Guds levende og evige ord. For «alt levende på jorden er som gress og all dets prakt som markens blomster; gresset tørker, blomsten visner, men Herrens ord blir stående i evighet.» Og det er nettopp dette ord som er blitt dere forkynt i evangeliet.

Responsoriesalme

Sal 147(146),12-13.14-15.19-20

Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem, Sion pris din Gud.

Lovsyng Herren, Jerusalem,
Sion pris din Gud.
Han gjør dine dørstokker faste
og velsigner dine barn i ditt hus.

Han gir fred på dine landemerker,
med beste hvete metter han deg.
Han sender sitt bud til jorden,
hastig løper hans ord.

Han forkynte sitt ord for Jakob,
ga Israel sine bud og dommer.
Slik gjorde han ikke mot andre folk,
dem ga han ingen lovbud.

Evangelievers

Halleluja. Menneskesønnen er kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenger for de mange. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,32–45

På den tid var Jesus og disiplene på vei til Jerusalem, og Jesus gikk foran. De gikk der med bevende hjerte, og de som fulgte efter, var redde. Da tok han på ny de tolv for seg og gav seg til å forklare dem hva som skulle skje med ham. «Se,» sa han, «vi drar nå opp til Jerusalem, hvor Menneskesønnen skal gis i yppersteprestenes og de lovkyndiges hender. Og de skal dømme ham til døden og utlevere ham til hedningene, og de kommer til å håne ham og spytte på ham, piske ham og ta livet av ham. Men tre dager efter skal han gjenoppstå.»

De to Sebedeussønnene, Jakob og Johannes, kommer frem til ham og sier: «Mester, vi vil gjerne få be deg om en gunst.» Jesus svarte: «Og hva skal det være?» De sier da: «Lov oss at vi skal få sitte ved din side, når du troner i din herlighet - den ene ved din høyre og den annen ved din venstre!» Men Jesus svarer: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg drikker, eller ta imot den dåp som jeg skal igjennom?» De sier: «Det kan vi.» Men Jesus svarer dem: «Det beger jeg drikker, skal også dere få drikke, og min dåp skal også dere døpes med. Men hvem som skal sitte ved min høyre og ved min venstre side, det tilkommer det ikke meg å avgjøre. Det vil bli slik som det er bestemt.»

De ti andre, som hørte dette, ble meget oppbrakt på Jakob og Johannes. Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet hvordan de som kalles folkenes ledere rår som herrer over dem, og hvorledes stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil være den første, han skal være alles slave. Menneskesønnen er nemlig ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenger for de mange.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus dro opp til Jerusalem og gav der sitt liv for vår skyld. La oss be om velsignelse for byen på Sion-fjellet, og for alle som søker dit:

L: For pilegrimene som søker til Jerusalem,
at deres ferd mot Sions berg
og møtet med Den hellige by
må bringe dem nærmere Gud.

L: For dem som søker å skape fred
mellom Guds mange folkeslag
som elsker Jerusalem,
og som ber om fred for denne by.

L: For alle som lider på grunn av religiøs fanatisme,
om håp fra ham som døde og oppstod i Jerusalem.

L: For oss som er født på ny
av Guds levende og evige ord.

Allmektige Gud,
du som er nådig og barmhjertig,
vi ber for dem som må drikke lidelsens beger
og døpes med den dåp som Jesus ble døpt med.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag