8. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U8.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

1 Pet 2,2–5.9–12

Mine kjære, som nyfødte barn, søk ikke annet enn Ordets rene og ublandede melk, så dere kan vokse opp på den, til helse og frelse, efter en gang å ha «smakt hvor Herren er god».

Så kom til ham, den levende sten - forkastet av menneskene, men i Guds øyne utvalgt og kostelig, og gå selv inn som levende stener i et åndelig byggverk; bli et hellig presteskap, til å frembære åndelige ofre, slike som Gud med glede kan motta gjennom Jesus Kristus.

For dere er et utvalgt folk, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud kan kalle sitt eget, - og skal forkynne storheten hos ham som har kalt dere fra mørket inn i sitt overveldende lys: Dere som før ikke var noe folk, og som nå er blitt Guds folk, dere som før var i unåde og som nå har funnet nåde.

Kjæreste venner! Dere er reisende i fremmed land; derfor formaner jeg dere til å motstå de sanselige begjær, for de er i krig med sjelen. La det liv dere fører for hedningenes øyne være slik, at selv de som nå rakker ned på dere som forbrytere, må oppdage alt det gode dere gjør og ende med å lovprise Gud, den dag han gjester dem.

Responsoriesalme

Sal 99 (100)

Omkved: Juble for Herren, all jorden.

Juble for Herren, all jorden,
tjen Herren med glede.
Tre frem for hans åsyn
med hjertet fylt av lovsang.

Vit at Herren er Gud.
Han har skapt oss, og vi er hans,
vi er hans folk, den hjord han vokter.

Gå til hans porter med takk,
inn i hans forgård med lovsang.
La oss prise Herren og love hans navn.

Ja, Herren er god,
hans kjærlighet varer evig,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,46–52

På den tid drog Jesus ut av Jeriko sammen med sine disipler og en tallrik skare, da satt det en blind tigger, Bar-Timeus (sønn av Timeus), der ved veien. Og da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, gav han seg til å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Mange prøvde å true ham til å tie, men han bare ropte enda høyere: «Du Davids sønn, ha miskunn med meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit.» De ropte på den blinde og sa til ham: «Fatt mot, og reis deg opp, - han kaller på deg.» Da kastet han fra seg kappen og sprang opp og bort til Jesus. Og Jesus spør ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde svarer: «Rabbuni! La meg få synet igjen!» Da sier Jesus: «Gå bare. Din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen og fulgte Jesus videre på veien.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! «Ha miskunn med meg», ropte den blinde tiggeren ved Jeriko til Jesus. La oss – som ham – frembære våre bønner til Herren:

L: Om at Kirken ved Den Hellige Ånd
må få del i Guds visdom i Kristus,
han som selv er Visdommen.

L: At samfunnet med sine ordninger og tilbud
må hjelpe og ikke hindre
de handikappede i å søke Kristus.

L: For alle som lider under fristelser
i strid med livet i Kristus,
om miskunn og hjelp i kampen mot ondt begjær.

L: For oss kristne på dette sted,
at vi må få kraft og nåde
til å frembære vårt offer
slik at Gud med glede tar imot det.

Allmektige, evige Gud,
gjennom Kristus er din herlighet åpenbart i verden.
Gi oss i miskunn del i ditt liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.