8. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U8.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

1 Pet 4,7–13

Mine kjære, nå er alle tings ende nær. Vær da våkne i tanke og sinn, så dere lever i bønnen! Fremfor alt, elsk hverandre av fullt hjerte, for «kjærligheten dekker over et utall av synder». Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Hver enkelt av dere må bruke den nådegave han har fått, til å tjene de andre, slik at dere viser dere som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, må huske at han taler på Guds vegne; den som utfører diakontjeneste, må ikke glemme at evne som oppgave stammer fra Gud. Ja, i alle ting må dere handle slik at Gud får æren, gjennom Jesus Kristus, for hans er makten og herligheten i all evighet. Amen.

Kjæreste venner! Bli ikke forbauset over den ildprøve dere nå gjennomgår, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men gled dere bare, i samme mål som dere får del i Kristi lidelser, for da skal dere også kunne motta ham med jubel, den dag han trer frem i sin herlighet.

Responsoriesalme

Sal 96(95),10.11-12.13

Omkved: Herren kommer for å dømme jorden.

Si til folkene: Herren er konge,
han grunnfestet jorden, den rokkes ikke;
han dømmer folkene med rettferd.

Himmelen glede seg, jorden juble,
havet bruse i all sin fylde, marken juble og alt den bærer,
hvert tre i skogen rope av fryd for Herrens åsyn, for han kommer.

Han kommer for å dømme jorden,
han skal dømme folkene med sannhet og rettferd.

Evangelievers

Halleluja. Jeg har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Mark 11,11–25

Da Jesus var blitt hyllet av folket, drog han inn i Jerusalem og opp til templet. Og da han hadde vært rundt og sett seg om over alt, drog han ut til Betania med de tolv, for det var allerede blitt sent på dag. Neste dag, da de gikk fra Betania, ble Jesus sulten. Og da han et stykke borte så et fikentre med løv, gikk han for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom dit, fant han ikke annet enn blader; det var jo heller ikke fikentid. Da sa han til treet: «Aldri i evighet skal noen spise frukt av deg mer.» Dette hørte disiplene.

Så kom de til Jerusalem. Der gikk han inn i templet og gav seg til å kaste ut dem som drev med kjøp og salg på tempelplassen. Han veltet pengevekslernes bord overende og kastet duekremmernes stoler omkull, og lot ingen som bar på noe få gå gjennom tempelområdet. Så tok han til orde og gav dem forklaringen: «Står det ikke skrevet: 'Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folkeslag'? - Men dere har gjort det til et røverrede.»

Alt dette fikk yppersteprestene og de lovkyndige høre om, og begynte å søke en utvei til å få ryddet ham av veien. De var nemlig redde for ham, så betatt som folket var av hans lære.

Da det var blitt aften, gikk han ut av byen. Og neste morgen, da de gikk forbi, så de at fikentreet var visnet fra roten av. Peter husket det som var hendt og sa: «Se, rabbi, det fikentreet du forbannet, er visnet.» Jesus svarer: «Ha tro til Gud. Ja, sannelig, det skal dere vite, at om noen sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet, uten å tvile i sitt hjerte, men med tillit til at det han sier skal skje, - da skjer det. Derfor sier jeg dere, at alt hva dere ønsker og ber om - tro at dere har fått det, så skal dere få det! - Men når dere står og ber, da tilgi dem som dere har noe imot, for at også deres Far i himmelen kan tilgi hva dere selv har forbrutt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Den første fredag i mars holdes «kvinnenes internasjonale bønnedag». Egne intensjoner (som f.eks. intensjon nr. 4 og 5 nedenfor) kan tilføyes forbønnene.

Kjære medkristne! Da Jesus siste gang kom til Jerusalem, nærmet hans jordeliv seg slutten. La oss be om nåde til også å forberede oss på at vårt jordeliv skal ta slutt:

L: For alle forkynnere og sjelesørgere,
at de må berede menneskene til døden
og til det som kommer etter dette liv.

L: For regjeringene og politikerne i hele verden,
at de må handle i visshet om at de skal møte Gud.

L: For dem som lider,
at de må oppleve enhet med Kristus i hans lidelser.

L: (For alle kristne kvinner verden over
som tror på bønnens kraft,
at de må få sin tro bekreftet ved Guds barmhjertige svar.)

L: (For…)

L: At vi trofast må utføre våre oppdrag i Kirken.

Barmhjertige Gud,
du som nådig vil føre oss gjennom dette liv,
gi våre avdøde brødre og søstre den evige hvile,
og la det evige lys skinne for dem.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.