9. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U9.2.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Lesning

2 Pet 3,12–15a.17–18

Kjæreste venner, lev i ivrig forventning om Guds dag og i arbeid på å fremskynde dens komme - den dag da himlene forgår i brann og elementene smelter i et flammehav. Og så skal vi se frem til hva han har lovet: nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet skal bo.

Derfor, kjæreste venner, siden dere har dette å se frem til: Legg vinn på å leve i hans fred, la ham finne dere uten plett og lyte! Og tenk på at Herrens langmodighet betyr deres frelse.

Men dere, kjære venner, vet nå alt på forhånd. Vær da på vakt, så dere ikke mister fotfestet og lar dere rive med av lovløse menneskers villfarelser. Voks bare i nåde og i erkjennelsen av vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren - nå og frem til evighetens dag!

Responsoriesalme

Sal 90(89),2.3-4.10.14+16

Omkved: Herre, du har vært oss en bolig fra slekt til slekt.

Før fjellene ble til, før jorden og jorderiket ble født,
fra evighet til evighet er du.
Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier:
«Vend tilbake menneskebarn.»

For tusen år er i dine øyne som en dag,
som dagen igår og som en nattevakt.
Sytti år er vår levetid,
åtti for den sterke.

Men de er fulle av møye og tomhet,
forsvinner hastig og vi med dem.
Mett oss med din miskunn ved daggry,
og vi skal juble alle våre dager.
La din tjener se din gjerning,
din herlighet stråle over våre barn.

Evangelievers

Halleluja. Vår Herre Jesu Kristi Far la deres hjerters øyne fylles med lys, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt oss til. Halleluja.

Evangelium

Mark 12,13–17

På den tid sendte de noen av fariseerne og herodianerne for å få Jesus til å si noe de kunne felle ham på. Disse kommer da og sier: «Mester, vi vet at du er en rettskaffen mann, som klart forkynner hva som er Guds vei, uten persons anseelse og uten å skjele til noen kant. Er det nå tillatt å betale skatt til Caesar, eller ikke? Skal vi betale, eller skal vi la være?» Men han gjennomskuet deres hykleri og sa til dem: «Så dere prøver å sette meg fast? Får jeg se et pengestykke». De fant da et frem. Så spurte han: «Hvem forestiller dette bildet? Og hvem gjelder innskriften?» De svarte: «Caesar.» Og Jesus sier: «Så gi Caesar hva Caesars er, og Gud hva Guds er.» Da ble de helt forbløffet.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus sa: «Så gi Caesar hva Caesars er, og Gud hva Guds er.» La oss be om hjelp til det:

L: Om at Kirkens arbeid med sosiallæren
må gi oss hjelp til å skape en bedre verden
samtidig som vi ser frem til nye himler og en ny jord
hvor rettferdighet skal bo.

L: At de hos oss som skal håndheve lov og rett,
ikke må utøve urettmessig makt mot uskyldige,
men utøve rettferdighet og barmhjertighet.

L: For dem som lider
på grunn av urettferdige beskyldninger,
at de allerede i dette liv må oppleve
at sannheten og rettferdigheten seirer.

L: Om hjelp for oss til å leve i forventning om Guds dag
og i arbeid på å fremskynde dens komme.

Allmektige, evige Gud,
du som har gitt oss Jesus Kristus som lærer,
gi at vi må lære å gi Caesar hva Caesars er,
og Gud hva Guds er.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styrk oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.