9. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U9.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 25 (24),16.18

Se i nåde til meg og miskunn deg over meg, Herre,
for jeg er ensom og fattig.
Se min ringhet og mitt strev,
og forlat meg alle mine synder, du min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, ditt forsyn feiler aldri. Vi ber deg: Skån oss for det som skader, og gi oss det som er til vårt gagn. Ved vår Herre …

Lesning

2 Tim 3,10–16

Min kjære, du har fulgt meg hele veien, i lære som i livsførsel; du har delt mine planer, sett min tro, mitt tålmod, min kjærlighet, min utholdenhet i forfølgelser og prøvelser, i alt det jeg måtte gjennomgå i Antiokia, Ikonion, Lystra? ja, det har vært mange forfølgelser å bære! Men alle har Herren frelst meg fra. - Ja, alle som vil leve et fromt liv i Kristus Jesus, vil bli forfulgt. Men der er onde mennesker og svindlere, som kommer til å gå fra ondt til verre; som de fører andre vill, farer de selv vill.

Men stå du fast i det du har lært, og som du er blitt overbevist om; du vet hvem du har det fra. Og dertil har du jo fra din spede barndom av fått kjennskap til de hellige skrifter; der ligger den visdom som kan føre deg til frelsen, gjennom troen på Kristus Jesus. Og slik har hvert eneste skrift som Gud har inspirert, sin nytte: Til å undervise om sannheten og gjendrive villfarelser, til å veilede og oppdra oss til et rettvendt liv - slik at gudsmannen kan stå fullt rustet og rede til innsats for det gode.

Responsoriesalme

Sal 119(118),157.160.161.165.166.168

Omkved: Stor fred har de som holder dine bud.

Talløse er mine fiender,
men jeg viker ikke fra dine bud.
Summen av ditt ord er sannhet.
Din rettferd står til evig tid.

Fyrster forfølger meg uten grunn,
ditt ord fyller meg med ærefrykt.
Stor fred har de som holder dine bud,
for de tar aldri anstøt.

Herre, jeg venter frelsen fra deg.
Jeg holder dine bud.
Ja, jeg holder dine bud og lover,
alle mine veier ligger åpne for deg.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Mark 12,35–37

På den tid stilte Jesus dette spørsmålet mens han underviste i templet: «Hvordan kan de lovkyndige si at Messias er Davids sønn? For David sier jo selv, drevet av den hellige Ånd:

'Herren sa til min Herre: Ta sete ved min høyre til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.'

David kaller ham altså selv 'herre', hvordan kan han da være hans sønn?» Og den store mengde av folket lyttet med glede til ham.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Den første fredag i mars holdes «kvinnenes internasjonale bønnedag». Egne intensjoner (som f.eks. intensjon nr. 4 og 5 nedenfor) kan tilføyes forbønnene.

Kjære troende! Ofte har vi problem med å forstå Guds ord til oss. La oss be om hjelp:

L: For alle dem
som gjennom forkynnelse og undervisning
er satt til å gi oss del i Guds ords hemmeligheter.

L: For dem som søker å ta seg av
vår helse og vår trygghet i verden,
at de må finne hjelp i Guds hellige ord.

L: For de syke og for dem som blir forfulgt,
at de må finne hjelp hos Herren Kristus,
han som ble et lite og svakt menneske blant oss.

L: (For alle kristne kvinner verden over
som tror på bønnens kraft,
at de må få sin tro bekreftet ved Guds barmhjertige svar.)

L: (For…)

L: For alle på dette sted
som søker å trenge inn i Guds ord,
at de ved Den Hellige Ånds bistand
må fatte Guds tale til oss.

Allmektige Gud,
du som sendte din Sønn til verden
for å frelse og hjelpe oss,
la oss finne hjelp i ditt hellige ord.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i tillit til din godhet bærer vi våre gaver frem til ditt hellige alter. Utslett vår skyld ved de mysterier vi feirer, og skjenk oss din nåde. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 17 (16),6

Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Min Gud, vend ditt øre til meg og hør mine ord!

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ber og bønnfaller om, tro at dere har fått det, og dere skal få det, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt din Sønns legeme og blod. Styrk oss ved din Ånd, så vi bekjenner deg, ikke bare i ord og tale, men i gjerning og sannhet, og oppnår den evige lønn i ditt rike. Ved Kristus, vår Herre.