Vi priser deg, Herre, vår Gud, og lover ditt veldige navn (AH169)