1. søndag i juletiden (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. nov. 2019 kl. 19:09 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn musikkforslag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

DEN HELLIGE FAMILIE: JESUS, MARIA OG JOSEF

Søndag i juleoktaven, eller 30. desember hvis søndagen faller på nyttårsdagen.

Messens tekster

Inngangsvers

Luk 2,16

Hyrdene skyndte seg av sted, og de fant Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, i Den hellige familie har du gitt oss et forbilde på fellesskap mellom mennesker. Gjør din Kirke til et enhetens tegn for alle folk, forén oss i din kjærlighet og la oss sammen få glede oss i ditt hus til evig tid. Ved vår Herre …

Når denne fest inntreffer utenom en søndag, velges før Evangeliet én av lesningene nedenfor.

1. lesning

Sir 3,2–6. 12–14
Den som frykter Herren, ærer sine foreldre

Herren vil at barna skal ære sin far og har pålagt sønner å lyde sin mor. Den som ærer sin far, gjør opp for sine synder. Den som hedrer sin mor, ligner en som samler skatter. Den som ærer sin far, skal selv bli hedret av sine barn. Når han ber, skal han bli bønnhørt. Den som hedrer sin far, får et langt liv, og den som lyder Herren, ærer sin mor.

Min sønn, ta deg av din far når han eldes, og krenk ham ikke så lenge han lever. Bær over med ham om hans åndsevner svikter, forakt ham ikke, du som ennå er sterk og sunn. For godhet mot en far skal ikke bli glemt, den skal gjelde som vederlag for dine synder.

Responsoriesalme

Sal 128 (127),1–2. 3. 4–5

Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeid skal du nyte,
lykkelig er du, det går deg vel.

Din hustru er lik en fruktbar vinstokk
inne i ditt hus.
Dine barn er som oljekvister
omkring ditt bord.

Se, slik blir den mann velsignet
som frykter Herren.
Herren velsigne deg fra Sion,
la deg få skue Jerusalems lykke alle dine dager.

2. lesning

Kol 3,12–21
Familielivet i Herren

Brødre, så skal dere da, som Guds utvalgte, som hans elskede og hellige, ikle dere et varmt hjertelag, godhet og ydmykhet, mildhet og tålmod. Bær over med hverandre og tilgi hverandre, om noen skulle ha en klage på en annen; ja, tilgi, som Herren har tilgitt dere! Men over alt dette, ha kjærlighet, den som binder alt sammen til en fullkommen helhet! Og la så Kristi fred herske i deres hjerter – for det er meningen med det kall som har forenet dere i ett og samme legeme.

Og vær takknemlige!

La Kristi ord bo blant dere i hele sin rikdom, så dere inspirert av hans visdom opplyser og rettleder hverandre, og synger for Gud, av hjertets takknemlighet og glede, salmer, hymner og Åndens sanger. Og alt hva dere sier, alt hva dere gjør, la det skje i vår Herre Jesu navn, så takken går gjennom ham til Gud vår Far.

De gifte kvinner skal underordne seg sine menn, ifølge den orden Herren har satt. Og dere menn, vis deres hustruer kjærlighet, og vær ikke harde mot dem. Barn, adlyd deres foreldre i alle ting, for det er Herren kjært. Men dere som er foreldre, vær ikke for strenge mot deres barn, slik at de blir kuet og motløse.

Halleluja

Kol 3,15a.16a

Halleluja. Kristi fred herske i deres hjerter,
og Kristi ord bo blant dere i hele sin rikdom. Halleluja.

Evangelium

Matt 2,13–15. 19–23
Ta barnet og dets mor med deg, og dra til Egypt

På den tid viste Herrens engel seg for Josef i drømme, og sa til ham: «Bryt opp, ta med deg barnet og dets mor, og flykt til Egypt. Og bli der inntil jeg sier fra. For Herodes kommer til å ettersøke barnet for å slå det i hjel.» Han brøt da opp, tok barnet og dets mor med seg og drog samme natt av sted til Egypt, hvor han ble til Herodes var død. Slik skulle det ordet gå i oppfyllelse, som Herren har talt ved profeten: «Fra Egypt kalte jeg min sønn.»

Men etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i drømme for Josef i Egypt og sa: «Bryt opp, ta barnet og dets mor med deg, og dra til Israels land. For de er døde som stod barnet etter livet.» Da brøt han opp, tok barnet og dets mor med seg og drog til Israels land. Men da han hørte at Arkelaos regjerte i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke dra tilbake dit. Etter varsel i en drøm drog han til Galilea, hvor han slo seg ned i en by som heter Nasaret. Dermed oppfyltes det profetordet som sier at «han skal kalles en nasoreer».

Credo

Når denne fest feires på en søndag, brukes Credo.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I dagens Evangelium hørte vi om Den hellige familie som måtte søke tilflukt i Egypt. La oss i bønn vende oss til Familiens minste medlem:

L: Om at Kirken må la seg inspirere av deg Jesus og din Familie
til trofast å arbeide blant familier og enkeltmennesker
på flukt fra krig, katastrofe og forfølgelse.

L: For våre myndigheter,
at de må være seg bevisst familiens betydning
og gi barna gode oppvekstmuligheter.

L: For familier som er rammet av strid og splid,
at de av Guds ord må lære å bære over med hverandre
og tilgi som Herren har tilgitt.

L: At barna og foreldrene her hos oss
må ære og adlyde hverandre
og vise gjensidig respekt og tilpasning.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn trådte inn i en familie og ble oss lik.
Bevar og styrk oss og våre familier.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bringer deg vårt sonoffer, og vi bønnfaller deg at du på forbønn av Guds mor Maria og av den hellige Josef vil grunnfeste din Kirkes fellesskap i nåde og fred. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Bar 3,38

Vår Gud har vist seg på jorden
og hatt sin ferd blant menneskene.

Slutningsbønn

Himmelske Far, du har styrket oss med dine sakramenter. Vi ber deg: La oss etter forbilde av Den hellige familie vokse i kjærlighet til hverandre, så din Kirke kan nå frem til fullkommen enhet i deg. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag