1. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 17:03 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

Lesning

Hebr 4,12–16

Brødre, levende og aktivt er Guds ord, med en kraft som trenger dypere enn det skarpeste tveeggede sverd, like inn til skillet mellom sjel og ånd, marg og knoker; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Det finnes ikke den skapning som unngår hans blikk, alt ligger nakent og åpent for øynene på ham som vi skal stå til ansvar for. Så la oss da holde fast ved vår bekjennelse, i bevisstheten om den mektige yppersteprest vi har: Jesus, Guds sønn, som er gått inn gjennom alle himler. Han er jo heller ikke den som er ute av stand til å føle med vår jordiske skrøpelighet; tvertimot, han er blitt prøvet i alt og har i sin likhet med oss fått kjenne de samme fristelser som vi - bare uten synd. La oss da tre frimodig frem for nådens trone, for å søke miskunn og finne Guds nådes hjelp i rette tid.

Responsoriesalme

Sal 19(18),8.9.10.15

Omkved: Herre, ditt ord er ånd og liv.

Herrens lov er fullkommen,
den gir sjelen styrke.
Herrens vidnesbyrd er trofast,
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette,
de gleder hjertet.
Herrens bud er rent,
gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig,
består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet,
rettferdige er de alle.

La mine ord være deg til behag,
mitt hjertes tanke nå frem til ditt åsyn,
Herre, min gjenløser og min klippe.

Evangelievers

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Mark 2,13–17

På den tid gikk Jesus ut igjen, ned langs sjøen; men hele mengden kom efter ham, og han talte til dem der ute. Idet han gikk forbi tollboden, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte der. Han sier til ham: «Følg meg.» Og han reiste seg og fulgte Jesus.

En gang Jesus satt til bords hjemme hos ham, var det også en hel del tolloppkrevere og offentlige syndere som spiste sammen med Jesus og hans disipler (for det var nå mange som hadde sluttet seg til ham). Men da fariseernes lovkyndige så at han satt til bords med tolloppkrevere og syndere, bemerket de til hans disipler: «Han spiser sammen med tolloppkrevere og syndere!» Men Jesus hørte det og svarte: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og det er ikke de rettferdige, men synderne jeg er kommet for å kalle.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Jesus Kristus er på en gang Herre og Frelser. La oss rope til ham i bønn:

L: For Kirken i all dens virke,
at den med visdom og forstand
må forkynne Guds ord som dømmer hver bevegelse,
og at den samtidig må vise Kristi omsorg for synderne.

L: For dem som er gitt makt og myndighet,
at de må ta sin tilflukt til Jesus Kristus,
han som også er Herre og Frelser for de mektige.

L: For dem som opplever å ha mistet det grunnleggende i livet,
at de i møte med Jesus Kristus må finne det igjen.

L: For oss i vårt møte med dem som er falt utenfor,
at vi må vise samme respekt, nærhet og omsorg
som Jesus viste i sitt møte
med tolloppkrevere og offentlige syndere.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Herre, barmhjertige Gud,
du som sendte Jesus Kristus for å kalle syndere,
hjelp oss å føre hans gjerninger videre.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til dette offer som ditt folk bringer deg. Helliggjør oss ved disse gaver og bønnhør oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),10

Herre, i deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lyset.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og liv i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i ydmykhet ber vi: Gi oss som du fornyer med ord og sakrament, å tjene deg verdig i en ferd etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.