10. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:20 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 18,20–39

I de dager sendte kong Akab bud omkring til alle israelittene og stevnet profetene sammen på Karmelfjellet.

Da trådte Elia frem for folket og sa: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham; og er Ba'al Gud, så følg ham!» Men folket svarte ikke et ord. Da sa Elia til dem: «Jeg er den eneste som er igjen av Herrens profeter. Men Ba'als profeter er fire hundre og femti. La oss nå få to okser! Så kan de velge seg den ene oksen, dele den opp og legge den på veden; men de må ikke tenne ild på. Og jeg vil stelle til den andre oksen og legge den på veden, men ikke tenne ild. Så kan dere påkalle deres guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Den guden som da svarer med ild, han er Gud.» Hele folket svarte: «Ja, la det være slik!»

Da sa Elia til Ba'als profeter: «Velg dere en av oksene og stell den til først, siden dere er flest! Påkall så deres guds navn, men tenn ikke ild!» Så tok de den oksen han hadde gitt dem, stelte den til og påkalte Ba'al fra morgen til middag. De sa: «Svar oss, Ba'al!» Men det kom ikke en lyd; det var ingen som svarte. Imens hinket de omkring alteret de hadde reist. Da det var blitt middag, gjorde Elia narr av dem og sa: «Rop høyere! Han er jo Gud. Han er vel falt i tanker, eller han er gått avsides eller er ute på reise. Kanskje sover han og må våkne først.» Så ropte de enda høyere og rispet seg opp med sverd og spyd, som de hadde for skikk, til blodet rant ned over dem. Da det led over middag, begynte de å rase. Slik holdt de på til den tid da matofferet ble frembåret. Men det kom ikke en lyd; det var ingen som svarte, og ingen som enset dem.

Da sa Elia til folkemengden: «Kom hit til meg!» Hele folket gikk da bort til ham. Så bygde han opp igjen Herrens alter, som var nedrevet. Elia tok tolv stener efter tallet på stammene til Jakobs sønner, han som Herren hadde talt dette ord til: «Israel skal ditt navn være.» Av stenene bygde han et alter i Herrens navn. Rundt omkring alteret gravde han en grøft så stor som til to mål såkorn. Han la veden til rette, delte oksen opp og la den oppå veden. Så sa han: «Fyll fire krukker med vann, og hell det ut over brennofferet og veden!» Og han sa: «Gjør det en gang til!» Så gjorde de det for annen gang. Da sa han: «Gjør det enda en gang!»

Så gjorde de det for tredje gang. Vannet fløt rundt omkring alteret. Til og med grøften fylte han med vann. Da tiden for matofferet var inne, trådte profeten Elia frem og sa: «Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! La det bli kjent i dag at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at jeg har gjort alt dette på ditt ord! Svar meg, Herre, svar meg, så dette folk kan skjønne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg!» Da fór Herrens ild ned og fortærte både offeret og veden, stenene og jorden, og slikket opp vannet i grøften. Da folket så det, kastet de seg til jorden og sa: «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!»

Responsoriesalme

Sal 15 (16)

Omkved: Vern meg, min Gud. Jeg håper på deg.

Vern meg, min Gud.
Jeg håper på deg.
Jeg sier til Herren:
«Du er min Gud og mitt eneste gode.»

Mange plager rammer dem
som følger fremmede guder.
I deres blodoffer
vil jeg ikke ta del.

Herren er min arvedel, mitt beger.
Min arv ligger trygt i dine hender.
Herren har jeg alltid for øye.
Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

Evangelievers

Halleluja. Herre, vis meg dine veier. Lær meg dine stier. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,17–19

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve Loven og Profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og sannelig, det står fast: Ikke en tøddel, ikke et komma av Loven skal forgå, før himmel og jord forgår, - før alt er skjedd. Og derfor - den som lar hånt om selv det aller ringeste av budene, og lar menneskene ta lære av det, han skal også regnes for den ringeste i himlenes rike. Men den som følger budene, såvel i handling som i lære, han skal regnes for stor i himlenes rike.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus kom for å vise alle mennesker veien frem til Gud. La oss be om hjelp til å finne den sanne og levende Gud:

L: For Kirken når den møter andre religioner,
at den må makte å holde sammen
kjærligheten til Gud og til medmenneskene.

L: For statsmaktene over alt i verden,
at de må sikre religionsfriheten,
slik at hvert menneske i frihet kan høre Evangeliet.

L: For dem som lider på grunn av
de destruktive krefter og handlemåter
som noen ganger følger med religionene,
at de må lære den sanne Gud å kjenne som den han er.

L: For oss i de sammenhenger vi står i
at vi må bære frem et sant vitnesbyrd
om Kristus, vår Herre og Frelser.

Barmhjertige Gud,
du sendte din Sønn til verden for å oppfylle loven.
Gi hans gledesbudskap fremgang.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.