10. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 10. aug. 2022 kl. 14:47 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 18,41–46

I de dager sa Elia til Akab: «Nå kan du gå opp og spise og drikke, for jeg hører suset av regn!» Da gikk Akab opp for å spise og drikke. Men Elia gikk opp på toppen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Så sa han til sin tjener: «Gå opp og se ut mot havet!» Gutten gikk opp og så utover, men sa: «Det er ingen ting å se.» Syv ganger sa Elia: «Gå opp igjen!» Den syvende gang sa gutten: «Jeg ser en liten sky som stiger opp fra havet. Den er ikke større enn neven på en mann.» Da sa Elia: «Gå opp og si til Akab at han må spenne for og dra hjem, så regnet ikke skal hefte ham!» På et øyeblikk mørknet himmelen til med skyer og storm, og det begynte å striregne. Akab steg opp i sin vogn og kjørte til Jisre'el. Men Herrens hånd kom over Elia; han bandt kjortelen opp om seg og sprang foran Akab like til Jisre'el.

Responsoriesalme

Sal 65(64),10.11.12-13

Omkved: Deg, Gud, tilkommer lovsang på Sion.

Du gjester jorden,
gir den regn og gjør den såre rik.
Guds bekk er vannrik,
du gir kornet vekst.

Slik har du dannet jorden,
vannet dens furer, jevnet dens plogland,
lesket den med regn,
velsignet grøden.

Du kronet året med din godhet,
i dine spor er overflod.
På øde beiter veller kilder frem,
fra åsene lyder jubel.

Evangelievers

Halleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,20–26

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dersom dere ikke overholder Loven bedre enn de lovkyndige og fariseerne, kommer dere overhodet ikke inn i himlenes rike.

Dere har hørt det er sagt til deres forfedre: 'Du skal ikke slå ihjel,' og den som slår ihjel, skal svare for det for retten. Men jeg sier dere, at enhver som blir arg på sin bror, skal svare for det for retten; at den som sier til sin bror: 'Din narr!' skal svare for det for Sanhedrin; men at den som kaller sin bror en hedning, skal svare for det i Gehennas ild. Og om du noen gang, når du bærer frem din offergave for alteret, kommer i tanker om at din bror har en klage mot deg, så la din gave ligge der for alteret, gå og forlik deg med din bror, - og kom så og bær frem din gave. Sørg for å stille din motpart tilfreds, mens dere ennå er sammen underveis; ellers kan det hende at han lar dommeren ta seg av deg, og at dommeren overleverer deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Og det sier jeg deg: Derfra slipper du ikke ut, før du har betalt til siste øre!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Gjennom det folk som i Bibelen kalles Abrahams barn, har Guds ord nådd oss. La oss be for våre brødre og søstre av Israels ætt:

L: Om at vi må møte det jødiske folk med dyp respekt,
det folk Gud først utvalgte seg i frelseshistorien
og som har måttet lide så mye.

L: For dem som har ansvaret for fred og rettferd,
at de må få visdom og kraft til å skape et godt forhold
mellom jødene og deres omgivelser.

L: For dem som lider
fordi de misforstår eller blir misforstått,
om dypere innsikt og kjærlighet hos alle mennesker.

L: For oss i vårt katolske fellesskap,
at vi må opptre utad med Kristi kjærlighet.

Herre, vår Gud og Israels Gud,
du som er rik nok for alle mennesker,
før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.