10. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 22. apr. 2022 kl. 16:25 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 19,9a.11–16

I de dager kom Elia til Guds fjell, Horeb. Der gikk han inn i en hule som han ble i om natten. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens åsyn!» Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fór en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste knauser; men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom det et jordskjelv; men Herren var ikke i jordskjelvet. Efter jordskjelvet kom det en ild; men Herren var ikke i ilden. Efter ilden kom lyden av en svak susen. Da Elia hørte den, drog han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen. Da lød det en røst som sa: «Hva vil du her, Elia?» Han svarte: «Jeg har vært nidkjær for Herren, hærskarenes Gud! For israelittene har forlatt din pakt; dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg efter livet.» Da sa Herren til ham: «Dra tilbake og ta veien til ørkenen ved Damaskus! Gå så inn i byen og salv Hasael til konge over arameerne! Jehu, sønn av Nimsji, skal du salve til konge over Israel, og Elisja, sønn av Sjafat fra Abel-Mehola, skal du salve til profet efter deg.»

Responsoriesalme

Sal 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14

Omkved: Mine øyne søker ditt åsyn.

Herre, hør mitt rop.
Vær nådig og gi meg svar.
Mitt hjerte taler til deg.
Mine øyne søker ditt åsyn.

Skjul ikke ditt åsyn for meg,
støt ikke i vrede din tjener bort.
Du er min hjelp,
slipp meg ikke, min Gud.

Jeg tror at jeg skal få se Herrens godhet
i de levendes land.
Vent på Herren, stol på ham.
Stå fast i ditt hjerte,
ha tillit til Gud.

Evangelievers

Halleluja. Dere skal være lys som lar livets ord skinne for menneskene. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,27–32

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: 'Du skal ikke bryte ekteskapet.' Men jeg sier dere at enhver som ser på en annens hustru med begjær, han er allerede i sitt hjerte en ekteskapsbryter. Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg; bedre er det å ofre et lem, enn hel og holden å bli kastet i Gehenna. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg; bedre er det å ofre et lem, enn hel og holden å gå under i Gehenna.

Det er også sagt: 'Den som sender fra seg sin hustru, skal gi henne skilsmisseattest.' Men jeg sier dere, at enhver som skiller seg fra sin hustru - ulovlige ekteskap unntatt - bringer henne til ekteskapsbrudd, og om noen gifter seg med henne, han begår ekteskapsbrudd.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Ofte har vi vanskelig for å se hvilke farer som truer oss, og hvor Gud finnes hos oss. La oss be om dypere innsikt:

L: For alle som forkynner og underviser om sakramentene,
at de må leve i dyp respekt for mysteriet,
og med forstand og respekt bringe sin innsikt videre.

L: For dem som har ansvaret for de borgerlige forhold,
at de også må vise respekt for de åndelige verdier,
spesielt for dem som er knyttet
til ekteskapet og familien.

L: For alle som lider på grunn av
skilsmisse, separasjon eller utroskap i ekteskap,
eller på grunn av vold og overgrep i familien,
om miskunn og barmhjertighet.

L: Om at vi må bli flinkere til å gjøre bruk av
mysteriene Gud har gitt oss for å nærme oss ham.

Himmelske Far,
du som elsker oss og vil føre oss nærmere deg,
gjør oss åpne for din kjærlighet og omsorg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.