11. januar, eller Fredag etter Herrens Åpenbarings fest

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
Feires 11. januar der hvor Herrens Åpenbaring feires 6. januar
Der Herrens Åpenbaring feires 1. søndag etter 1. januar feires denne messen påfølgende fredag.

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 112 (111), 4

Et lys er tent i mørket for de oppriktige av hjertet;
Den nådige, barmhjertige og rettferdige Herre.

Kirkebønn

Allmektige Gud, ved stjernen ledet du de vise menn til vår Frelsers fødested. La denne åpenbaring av din Sønn opplyse våre hjerter og bli oss til evig glede. Ved ham, vår Herre …

Lesning

1 Joh 5,5–13

Mine kjære, hvem er vel verdens beseirer, andre enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Det er Jesus Kristus som er kommet med vannet og blodet - ikke med vann alene, men både med vannet og blodet. Og Ånden er den som vidner, for Ånden er sannheten. Ja, de er tre som vidner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Vi godtar jo menneskers vidnesbyrd? Men så gjelder Guds vidnesbyrd desto mer. Og her har Gud avgitt et vidnesbyrd om sin egen sønn. Den som tror på Guds sønn, bærer dette vidnesbyrd i seg. Men den som ikke tror på Gud, gjør ham til en løgner, ved å nekte å tro på det vidnesbyrd Gud avlegger om sin sønn. Og dette er da vidnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette liv finnes i hans sønn. Den som eier Sønnen, eier livet; den som ikke eier Sønnen, eier heller ikke livet.

Alt dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har det evige liv.

Responsoriesalme

Sal 147(146),12-13.14-15.19-20

Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem, Sion pris din Gud.

Lovsyng Herren, Jerusalem,
Sion pris din Gud.
Han gjør dine dørstokker faste
og velsigner dine barn i ditt hus.

Han gir fred på dine landemerker,
med beste hvete metter han deg.
Han sender sitt bud til jorden,
hastig løper hans ord.

Han forkynte sitt ord for Jakob,
ga Israel sine bud og dommer.
Slik gjorde han ikke mot andre folk,
dem ga han ingen lovbud.

Evangelievers

Halleluja. Jesus forkynte det glade budskap om Riket og helbredet alle slags sykdommer blant folk. Halleluja.

Evangelium

Luk 5,12–16

En gang Jesus var i en by ved Gennesaretsjøen, traff de på en mann som var helt spedalsk. Da han så Jesus, kastet han seg bønnfallende ned for ham og sa: «Herre, dersom du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Så vil jeg det: Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten. Men Jesus forbød ham å la noen få vite det; han skulle bare gå og vise seg for presten, og frembære det offer som Moses har påbudt til vidnesbyrd om renselsen. Ryktet om ham bredte seg allikevel videre, og folk kom i mengdevis for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Men han trakk seg stadig tilbake til øde steder for å be.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Hver på vår måte har vi fått i oppdrag å bære ut vitnesbyrdet om Guds Sønn som ble menneske. La oss be til Gud, vår Far:

L: For alle som tror at Jesus er Guds Sønn,
om hjelp til å vitne om ham på rett vis.

L: For verdens folkeslag og makter
om nåde til å motta vitnesbyrdet.

L: For dem som lider på grunn av
spedalskhet eller annen sykdom.

L: For de troende på dette sted,
om hjelp til å se Guds handlinger for oss og blant oss.

Barmhjertige Gud og Far,
ifølge Johannes' første brev
lar du vannet, blodet og Ånden
vitne samstemt om din Sønn.
Gi oss å tro vitnesbyrdet om ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot ditt folks gaver. Gi oss gjennom dette sakrament å oppnå de goder vi håper på, og som er lovet oss i vår tro.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Joh 4, 9

Ved dette er Guds kjærlighet til oss blitt åpenbart:
At Gud sendte sin enbårne Sønn til verden,
for at vi skal leve ved ham.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du bygger og befester din Kirke ved dine hellige sakramenter. La deres kraft bære frukt i våre hjerter og forberede oss på den gave du engang vil skjenke oss.
Ved Kristus, vår Herre.