11. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 19. jun. 2019 kl. 15:44 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Evangelium)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 8,1–9

Nå vil vi fortelle dere, brødre, om den nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. De mange trengsler de har gjennomgått, har bare gjort deres glede så meget større, slik at de midt i sin dype fattigdom har vist en overstrømmende gavmildhet. For det kan jeg bevidne: De har gitt både efter evne og over evne, og det helt av egen drift; inntrengende har de bedt oss om å få lov til å delta i denne hjelpen vi nå yder de hellige. Ja, de har gjort langt mer enn hva vi hadde håpet; for de har stilt seg selv til rådighet for Herren, og så for oss, som Guds vilje var. Derfor har vi bedt Titus om å fortsette det arbeidet han har begynt blant dere, og fullføre innsamlingen. Dere har jo overflod på alt, på tro, på talegaver og innsikt, på iver og på kjærlighet - den kjærlighet vi har bragt dere; men da må dere også vise at dere har overflod når det gjelder denne gaven! Dette sier jeg ikke som noe påbud; jeg bare nevner de andres iver, for å se om kjærligheten blant dere er like så ekte. Dere minnes jo hvor gavmild vår Herre Jesus Kristus selv har vist seg - hvordan han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde dere rike!

Responsoriesalme

Sal 145 (146)

Omkved: Lov Herren, min sjel.

Hele mitt liv vil jeg prise Herren,
lovsynge Gud så lenge jeg lever.
Salig den hvis hjelp er Jakobs Gud,
hvis håp står til Herren hans Gud.

Han som skapte himmel og jord, havet og alt det rommer,
hans troskap varer til evig tid.
Han gir den undertrykte rett og mat til dem som hungrer.
Herren løser de fangne.

Herren åpner de blindes øyne,
han reiser den som er bøyet.
Herren elsker de rettferdiges vei,
han verner den som er fremmed.

Evangelievers

Halleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,43–48

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: 'Du skal elske din neste' - og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere; slik at dere kan bli barn av deres Far i himlene, - han som lar sin sol stå opp over ond og god, og lar det regne både over rettferdig og synder.

For om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn fortjener dere vel for det? Selv tolloppkreverne gjør det samme. Og om dere hilser deres landsmenn, men ingen andre, hva er vel det storartede ved det, - gjør ikke selv hedningene det samme? Men dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! Gjennom sin Sønn kaller Gud oss til å vise nestekjærlighet, til og med mot våre fiender. La oss be om at denne kjærlighet må gjennomtrenge verden:

L: Om solidaritet i hele Den katolske kirke,
slik at de som har mulighet til det,
gir støtte og hjelp, også økonomisk,
til dem som har det vanskeligere.

L: At hvert land og hvert folk
må bli velsignet med en regjering
av gudfryktige og rettskafne kvinner og menn.

L: For de fattige og trengende,
at også de må oppleve velsignelsen ved å gi til andre.

L: At vi av Kristus må lære ekte kristen kjærlighet.

Himmelske Far,
din Sønn vant seier ved sitt kjærlighetsoffer.
Før oss på dine veier når vi møter vanskeligheter.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.