11. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 16:08 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

2 Krøn 24,17–25

Efter at Jojade var død, kom stormennene i Juda til kongen og kastet seg ned for ham. Og kongen hørte på dem. Så forlot de huset til Herren, fedrenes Gud, og dyrket Asjerapeler og gudebilder. Fordi de gjorde seg skyldige i dette, kom Guds vrede over folket i Juda og Jerusalem. Herren sendte profeter blant dem for å føre dem tilbake til seg. Profetene advarte dem, men de ville ikke høre.

Da kom Guds ånd over Sakarja, sønn av presten Jojada. Han trådte frem for folket og sa til dem: «Så sier Gud: Hvorfor bryter dere Herrens bud? Da går det dere ikke vel. Dere har vendt dere bort fra Herren; derfor vender han seg bort fra dere.» Men de sammensverget seg mot Sakarja, og på kongens befaling stenet de ham i forgården til Herrens hus. Kong Joasj tenkte ikke på den godhet som hans far Jojada hadde vist mot ham, men drepte sønnen. Med det samme Sakarja døde, ropte han: «Herren ser det og vil hevne det!»

Da året var omme, drog en hær av arameere mot kong Joasj. De kom til Juda og Jerusalem og utryddet alle stormennene i folket. Alt byttet de tok, sendte de til kongen i Damaskus. Det var ikke mange mann i arameerhæren som kom. Likevel lot Herren dem vinne over en stor hær, fordi folket i Juda hadde forlatt Herren, sine fedres Gud. Slik ble straffedommen over Joasj fullbyrdet. Da arameerne drog bort fra ham og lot ham ligge i store lidelser, sammensverget kongens tjenere seg mot ham, fordi han hadde tatt livet av sønnen til presten Jojada. Og de drepte ham der han lå. Slik døde Joasj. De gravla ham i Davids by, men ikke i kongegravene.

Responsoriesalme

Sal 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34

Omkved: Min trofasthet skal stå fast til evig tid.

Med min utvalgte slutter jeg en pakt,
svor David min tjener en ed.
Jeg har grunnfestet din ætt til evig tid.
Jeg bygger den en trone fra slekt til slekt.

Evig bevarer jeg min trofasthet,
min pakt med ham skal stå fast.
Hans ætt skal bestå til evig tid
og hans trone så lenge som himmelens hvelv.

Forlater hans sønner min lov,
vandrer de ikke efter mitt ord,
og om de krenker min vilje
og ikke holder mine bud,
da møter jeg deres synder med straff,
med slag deres onde gjerning.
Men uten å vende min kjærlighet bort,
min trofasthet svikter ikke.

Evangelievers

Halleluja. Jesus Kristus, han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde han dere rike. Halleluja.

Evangelium

Matt 6,24–34

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Ingen kan tjene to herrer; enten vil han hate den ene og holde av den annen, eller han slutter seg til den første og bryr seg ikke om den siste. Dere kan ikke tjene både Gud og pengene.

Derfor sier jeg dere også: Gjør dere ikke bekymringer for livet, for hva dere skal spise, - eller for kroppen, hva dere skal kle den med. Livet er da mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, de hverken sår eller høster eller samler seg forråd, og Faderen i himmelen sørger for dem allikevel. Og er ikke dere noe annet og mer enn de? Og hvem av dere kan vel forresten, med alle sine bekymringer, legge en alen til sin livslengde?

Og hvorfor bekymre seg for klærne? Se på markblomstene, som de vokser, enda de hverken arbeider eller spinner, - og jeg sier dere, at ikke engang Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men hvis gresset på marken, det som står der idag og kastes i ovnen imorgen, blir kledd slik av Gud, hvor meget mer kommer han da ikke til å gjøre for dere, lite troende!

Vær da ikke bekymret; si ikke, 'hvor skal vi få mat fra,' eller 'hvor skal vi få drikke fra,' eller 'hvordan skal vi skaffe oss klær.' Alt dette er hedningene opptatt av; men dere har en Far i himmelen, som vet at dere trenger til alt slikt. Søk bare først hans rike og hans rettferd, - så skal dere få alt det andre i tillegg.

Vær da ikke bekymret for morgendagen; for morgendagen kan sørge for seg selv. Hver dag har nok med sin egen møye.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus kaller oss til å respektere det som hører denne verden til, men til å sette det som tilhører den himmelske verden langt høyere. La oss be om hjelp til det:

L: For alle som forkynner Guds ord,
at de med overbevisning må bringe frem budskapet
om denne og om den himmelske verden.

L: For dem som besitter verdslig makt og prakt,
at de må sette himlenes rike langt høyere.

L: For dem som lider
fordi de har fått en torn som står i dem i kroppen,
at de må se at Guds nåde er dem nok.

L: For oss når vi drømmer om makt,
at vi må se at det er gjennom avmakt
at Guds kraft utfolder sin fulle styrke.

Himmelske Far,
du er vårt håp og vår fremtid.
Gi at vi ikke gjør oss bekymringer for livet,
men tjener deg som vår Herre.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.