11. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 21. apr. 2022 kl. 15:38 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kong 21,17–29

Da Nabot var død, kom Herrens ord til Elia fra Tisjbe, og det lød så: «Stå opp og gå ned og møt Akab, Israels konge, som bor i Samaria! Nå er han i Nabots vingård; han er gått dit ned for å ta den i eie. Slik skal du tale til ham: Så sier Herren: Først har du myrdet, og nå vil du skaffe deg arven! Derefter skal du si: Så sier Herren: På det sted hvor hundene slikket Nabots blod, der skal de også slikke ditt blod.» Akab sa til Elia: «Har du funnet meg nå, min uvenn?» Han svarte: «Ja, jeg har funnet deg. Fordi du har solgt deg til å gjøre det som er ondt i Herrens øyne, derfor vil jeg føre ulykke over deg. Jeg vil feie efter deg og utrydde alle menn i Akabs ætt, både myndige og umyndige i Israel. Jeg vil gjøre med din ætt som jeg gjorde med ætten til Jeroboam, Nebats sønn, og med ætten til Basja, Akias sønn. For du har vakt min harme og fått Israel til å synde. Og om Jesabel har Herren sagt: Hundene skal ete opp Jesabel på Jisre'el-vollen. Den av Akabs ætt som dør i byen, skal hundene ete opp; og den som dør ute på marken, skal himmelens fugler ete opp.»

Det har aldri vært en slik konge som Akab. Han solgte seg til å gjøre det som er ondt i Herrens øyne, fordi hans hustru Jesabel forledet ham til det. Aller verst bar han seg ad da han gav seg til å følge de motbydelige avgudene, helt og fullt som amorittene hadde gjort, de som Herren drev bort for israelittene.

Da Akab hørte dette, rev han i stykker klærne sine, bandt strieplagg om kroppen og fastet. Han sov i strieplaggene og gikk stille omkring. Da kom Herrens ord til Elia fra Tisjbe, og det lød så: «Har du sett at Akab har ydmyket seg for meg? Fordi han har ydmyket seg, vil jeg ikke la ulykken komme i hans tid. Men i hans sønns tid vil jeg la ulykken komme over hans ætt.»

Responsoriesalme

Sal 51(50),3-4.5-6ab.11+16

Omkved: Utslett min synd i din rike barmhjertighet.

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn,
utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Tvett meg for all min ondskap,
og rens meg for min synd.

For jeg kjenner min synd,
den står alltid for meg.
Mot deg alene har jeg syndet,
gjort det som ondt er i dine øyne.

Vend ditt åsyn fra min skyld,
og utslett all min ondskap.
Fri meg fra blodskyld, du min frelses Gud,
og min tunge skal synge din lov.

Evangelievers

Halleluja. Et nytt bud gir jeg dere, sier Herren. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,43–48

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: 'Du skal elske din neste' - og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere; slik at dere kan bli barn av deres Far i himlene, - han som lar sin sol stå opp over ond og god, og lar det regne både over rettferdig og synder. For om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn fortjener dere vel for det? selv tolloppkreverne gjør det samme. Og om dere hilser deres landsmenn, men ingen andre, hva er vel det storartede ved det, - gjør ikke selv hedningene det samme? Men dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! Gjennom sin Sønn kaller Gud oss til å vise nestekjærlighet, til og med mot våre fiender. La oss be om at denne kjærlighet må gjennomtrenge verden:

L: Om solidaritet i hele Den katolske kirke,
slik at de som har mulighet til det,
gir støtte og hjelp, også økonomisk,
til dem som har det vanskeligere.

L: At hvert land og hvert folk
må bli velsignet med en regjering
av gudfryktige og rettskafne kvinner og menn.

L: For de fattige og trengende,
at også de må oppleve velsignelsen ved å gi til andre.

L: At vi av Kristus må lære ekte kristen kjærlighet.

Himmelske Far,
din Sønn vant seier ved sitt kjærlighetsoffer.
Før oss på dine veier når vi møter vanskeligheter.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.