12. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 09:20 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

1. lesning

Job 38,1.8–11
Her skal dine stolte bølger legge seg

Herren svarte Job ut av stormen og sa:

«Hvem stengte for havet med porter, da det brøt skummende frem fra dypet, den gang jeg kledde det med skyer og svøpte det i skodde, den gang jeg satte en grense for det og stengte med dør og bom? ‘Hit kommer du’, sa jeg, ‘ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge seg.’»

Responsoriesalme

Sal 107 (106),23–24. 25–26. 28–29. 30–31

Omkved: Lovpris Herren for han er god,
evig er hans kjærlighet!

Noen drog ut på havet med skip,
drev handel på store hav.
De fikk se Herrens verk,
hans undergjerninger ute på dypet.

Han bød, og det blåste opp til uvær,
havets bølger gikk høye.
De steg mot himmelen, sank i dypet,
så folk mistet motet i nøden.

Da ropte de til Herren i sin nød,
og han førte dem ut av deres trengsler.
Han fikk stormen til å stilne,
havets bølger falt til ro.

Glade ble de da det stilnet.
Han førte dem til den havn de ønsket.
De skal takke Herren for hans miskunn,
for hans under mot menneskenes barn.

2. lesning

2 Kor 5,14–17
Noe nytt er blitt til

Brødre, det er Kristi kjærlighet som driver oss – fordi vi forstår, at når én er død på alles vegne, så er hans død alles død. Og når han døde for alle, var det for at det å leve ikke lenger skulle bety bare å leve sitt eget liv, men å leve for ham som er død og oppstanden for oss.

Og slik betrakter vi nå ikke lenger noen fra rent menneskelig synspunkt. Selv om vi en gang har sett slik også på Kristus, gjør vi det ikke nå mer. Med andre ord: Den som lever i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er forbi, noe nytt er blitt til.

Halleluja

Luk 7,16

Halleluja. En stor profet er oppstått iblant oss –
Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 4,35–41
Hvem er vel han, som blir adlydt både av vind og sjø?

En dag, da det var blitt aften, sa Jesus til disiplene: «La oss dra over til den andre bredden.» De forlot da folket og tok ham med i båten der han satt. Det var også andre båter med dem.

Da kom det kastende en voldsom hvirvelvind, og bølgene slo over båten slik at den holdt på å fylles med vann. Selv lå han og sov på en pute i bakskottet. Men de vekket ham og sa: «Mester, er du likeglad med at vi går under?» Da reiste han seg og talte myndig til vinden, og sa til sjøen: «Bli stille, og ligg rolig!» Da løyet vinden av, og det ble blikk stille.

Men til disiplene sa han: «Hvorfor er dere så redde? Har dere da ingen tro?» Da ble de for alvor forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan vel han være, som blir adlydt både av vind og sjø?»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Jesus Kristus viste at han, Guds Sønn, også er herre over naturkreftene. La oss be om Guds kjærelige hjelp når vi trues av disse krefter:

L: For alle som utfører et apostolat
under truende omstendigheter.

L: For dem som utfører redningstjeneste til sjøs
og andre steder hvor de selv kommer i fare.

L: For skipbrudne og alle i havsnød,
og for våre sjøfolk og fiskere.

L: Om at vi må bli bevart for naturkatastrofer
og andre voldsomme hendelser.

Hellige Gud, himmelske Far,
du har lovet å bevare Kirken som et skip på vei mot deg.
La oss som er om bord,
få merke din kjærlighet også i vårt daglige liv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.