12. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kong 25,1–12

I kong Sidkias niende regjeringsår, på den tiende dag i den tiende måned, kom Nebukadnesar, kongen i Babylonia, til Jerusalem med hele sin hær. Han beleiret byen, og de reiste en voll rundt omkring den. De holdt byen omringet til kong Sidkias ellevte regjeringsår. Men på den niende dag i den fjerde måned var hungersnøden hard i Jerusalem; folket i landet hadde ikke mer brød. Da ble det brutt hull i bymuren. Alle krigsfolkene flyktet om natten gjennom porten mellom de to murene like ved kongens have, mens kaldeerne lå rundt omkring byen. Kongen tok veien bortover mot ødemarken. Men kaldeernes hær satte efter ham og nådde ham igjen på moene ved Jeriko. Da hadde hele hans hær flyktet fra ham og var spredt. Kaldeerne grep kongen, førte ham opp til Babels konge i Ribla og fikk ham dømt. De drepte Sidkias sønner mens han så på, og ham selv blindet de. Så bandt de ham med to kobberlenker og førte ham til Babylonia. Den syvende dag i den femte måned - det var i babylonerkongen Nebukadnesars nittende regjeringsår - kom en tjenestemann fra kongen i Babylonia til Jerusalem. Mannen het Nebusaradan og var sjef for livvakten. Han brente opp Herrens hus og kongsgården. Alle hus i Jerusalem brente han opp - også dem som hørte stormennene til. Hele hæren av kaldeere som sjefen for livvakten hadde med seg, rev ned murene omkring Jerusalem. Så førte Nebusaradan, sjefen for livvakten, bort resten av folket, dem som var blitt igjen i byen. Det samme gjorde han med dem som hadde falt fra og var gått over til Babels konge, og med resten av hopen. Bare noen av de ringeste i landet lot han bli igjen til å arbeide i vingårdene og på åkrene.

Responsoriesalme

Sal 137(136),1-2.3.4-5.6

Omkved: Ved Babylons floder lengtet vi mot Sion.

Ved Babylons floder satt vi og gråt
mens vi tenkte på Sion.
I piletrærne langs elven
hengte vi våre harper.

De som hadde tatt oss til fange,
ba oss om å synge.
De som hadde ført oss bort
ville høre Sions sanger.

Hvordan kan vi synge Herrens sanger
i et fremmed land?
Glemmer jeg deg Jerusalem,
da visne min høyre hånd.

Min tunge klebe seg fast til ganen
om jeg slutter å tenke på deg.
Om jeg ikke setter Jerusalem
over min høyeste glede.

Evangelievers

Halleluja. Han tok våre plager, han bar våre sykdommer. Halleluja.

Evangelium

Matt 8,1–4

På den tid gikk Jesus ned fra fjellet, og store mengder fulgte med ham. Da trådte en spedalsk frem, falt ned for ham og sa: «Herre, dersom du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Så vil jeg det: Bli ren!» Og straks var han ren og fri for sin spedalskhet. Jesus sa til ham: «Se til at du ikke forteller det til noen, men gå og vis deg for presten, og frembær det offer som Moses har påbudt til vidnesbyrd for dem.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I dåpen blir vi født på ny for at vi som Guds barn skal leve et liv i renhet og hellighet. La oss be Gud virke i oss med sin nåde og kraft:

L: For alle Guds barn,
– kalt ved navn, renset og helliget i dåpens bad –
om et sant kristenliv i tro og tillit.

L: For de makthavere som fremstår som seierherrer
etter kriger og andre ulykker,
at de i ydmykhet for Gud må vise respekt for taperne,
og la hat- og hevnlyst fordrives av ønske om forsoning.

L: For dem som har lidd nederlag,
at de må merke at Gud aldri svikter sine løfter.

L: At vi må glede oss over at Gud
gjennom dåpen har gjort oss til sine barn,
slik han gjennom omskjærelsen merket sitt gamle folk.

Himmelske Far,
du har gjort oss til dine barn ved dåpen og troen.
Gi oss å elske deg og vår neste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.