12. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 1. nov. 2019 kl. 19:09 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn musikkforslag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kong 19,9b–11.14–21.31–35a.36

I de dager sendte Sankerib, kongen i Assyria, bud til Hiskia og sa: «Så skal dere si til Judas konge Hiskia: La deg ikke narre av din Gud som du setter din lit til, når han sier: Jerusalem skal ikke overgis til assyrerkongen. Du har selv hørt hva assyrerkongene har gjort med alle land, hvordan de har lagt dem øde. Og så skulle du bli berget!» Da Hiskia hadde mottatt og lest brevet som sendemennene hadde med seg, gikk han opp i templet og bredte det ut for Herrens åsyn. Hiskia bad til Herren og sa: «Herre, Israels Gud, du som troner over kjerubene, du alene er Gud for alle riker på jorden, du som skapte himmel og jord. Herre, vend øret til og hør! Herre, lukk øynene opp og se! Hør de ord som Sankerib har sendt for å håne den levende Gud. Herre, det er sant at Assyrias konger har lagt land og folkeslag øde. De har kastet gudene deres på ilden. De er jo ikke virkelige guder, bare verk av menneskehender, laget av tre og sten; derfor kunne de gjøre ende på dem. Men frels oss nå fra hans vold, Herre vår Gud, så alle riker på jorden må sanne at du alene, Herre, er Gud.»

Da sendte Jesaja, sønn av Amos, dette bud til Hiskia: Så sier Herren, Israels Gud: Jeg har hørt den bønn du bad til meg om Sankerib, kongen i Assyria. Og dette er ordet som Herren taler mot ham: Hun håner deg og spotter deg, jomfruen, Sions datter; hun ryster på hodet efter deg, den unge piken Jerusalem. For fra Jerusalem kommer en rest, fra Sionfjellet en flokk som er berget. Dette skal Herren selv gjøre i sin brennende iver. Ja, så sier Herren om assyrerkongen: Han skal ikke komme inn i denne byen og ikke skyte en pil dit inn. Han skal ikke gå imot den med skjold og ikke bygge opp en voll imot den. Den vei han kom, skal han vende tilbake; i denne byen skal han ikke komme inn, lyder ordet fra Herren. Jeg vil verne byen og berge den for min egen og for min tjener Davids skyld.

Den natten gikk Herrens engel ut og slo i hjel 185 000 mann i assyrernes leir. Da brøt assyrerkongen Sankerib opp og drog hjem igjen. Og siden holdt han seg i ro i Ninive.

Responsoriesalme

Sal 47 (48)

Omkved: Herren samler sitt folk og skjenker det sin glede.

Stor er Herren og høylovet i Guds stad,
hans hellige fjell, Sions berg.
Kneisende reiser det seg,
en glede for all jorden.

Gud bor i stadens midte,
han har vist seg som dens vern.
For jordens konger samlet seg,
de rykket frem i flokk.

Vi grunner på din miskunnhet, Gud,
i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre,
skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet. Halleluja.

Evangelium

Matt 7,6.12–14

På den tid sa Jesus til disiplene: «Gi ikke hundene det som er hellig, og kast ikke deres perler for svin! De kommer bare til å tråkke dem ned, og vende seg mot dere selv for å rive dere ihjel.

Alt hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem: Der har dere hele Loven og Profetene.

Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til undergangen, og mange er de som slår inn på den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Herren har bedt oss gjøre mot andre det vi vil at de skal gjøre mot oss. La oss be ham hjelpe oss til å handle rett i møte med våre medmennesker:

L: At Kirken, veiledet av Herrens ord,
må bidra til å skape fred og forsoning
mellom nasjoner, folkegrupper og enkeltpersoner.

L: For statsledere som fristes
til å bruke krig for å løse problemer,
at de fremfor alt må søke alle andre mulige løsninger.

L: For dem som strides om ressursfordelingen,
at de må finne frem til løsninger
som er rettferdige og tar hensyn til menneskenes fremtid.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at vi ikke må lammes av unødige stridigheter.

Herre Gud, himmelske Far,
du som er hellig og kaller oss til hellighet,
hjelp oss å finne den smale vei som fører til livet,
og gå inn gjennom den trange port.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag