13. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 09:21 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 23,1–4.19;24,1–8.62–67

Sara ble 127 år gammel; det var hennes levetid. Sara døde i Kirjat Arba, det er Hebron, i Kanaan. Da gikk Abraham inn og sørget og gråt over Sara. Derefter reiste Abraham seg, gikk bort fra sin døde hustru og sa til hetittene: «Jeg er en innflytter og fremmed blant dere. La meg få et gravsted til eie hos dere, så jeg kan bære ut min døde hustru og gravlegge henne!» Og Abraham gravla sin hustru Sara i hulen på Makpelamarken, øst for Mamre, det er Hebron, i Kanaan.

Abraham var nå gammel, langt oppe i årene, og Herren hadde velsignet ham i alle måter. Da sa Abraham til den eldste trellen i huset, som styrte med alt det han eide: «Legg hånden din under hoften min, så vil jeg ta deg i ed ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke tar en hustru til min sønn blant døtrene til kananeerne som jeg bor sammen med. Men til mitt eget land og folk skal du dra og hente en hustru til Isak, min sønn.» Trellen sa til ham: «Men om nå piken ikke er villig til å følge meg hit til landet, skal jeg da ta din sønn med tilbake til det land du kom fra?» Abraham svarte: «Vokt deg vel for å føre min sønn dit igjen! Herren, himmelens Gud, som tok meg bort fra min fars hus og mitt fedreland, han som talte til meg og lovet meg med ed at han ville gi min ætt dette landet, han skal sende sin engel foran deg, så du finner en hustru til min sønn der. Men vil ikke piken følge deg, skal du være løst fra eden. Dra bare ikke dit igjen med min sønn!»

Isak var nettopp kommet fra Be'er Lakai Ro i. Han holdt dengang til i Negev. Ved kveldstid tok Isak en tur ut på marken. Da han så opp, ble han med ett vâr noen kameler som kom. Og da Rebekka så opp, fikk hun øye på Isak. Straks gled hun ned fra kamelen og spurte trellen: «Hvem er den mannen som kommer imot oss borte på marken?» Trellen svarte: «Det er min husbond.» Da tok hun sløret og dekket ansiktet. Trellen fortalte nå Isak alt det han hadde utrettet. Så førte Isak Rebekka inn i teltet til Sara, sin mor. Han tok henne til hustru, og han ble glad i henne. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor.

Responsoriesalme

Sal 105 (106)

Omkved: Pris Herren, for han er god

Pris Herren, for han er god,
hans miskunn varer til evig tid!
Hvem kan regne opp Herrens storverk,
prise ham nok for alt han har gjort.

Salige er de som akter på retten,
og alltid gjør det som rett er.
Herre, kom meg i hu
med den godhet du viser ditt folk.

Se til meg med din frelse,
så jeg kan se dine utvalgtes lykke,
glede meg med ditt glade folk
og rose meg med dem som hører deg til.

Evangelievers

Halleluja. Kom til meg dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere finne hvile. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,9–13

På den tid kom Jesus forbi tollboden; der så han en mann som het Matteus. Han sier til ham: «Følg meg.» Og mannen reiste seg og fulgte Jesus. En gang han satt til bords der i huset, var det en hel del tolloppkrevere og offentlige syndere som kom og satt til bords med Jesus og hans disipler. Da fariseerne så det, sa de til disiplene: «Hvordan kan deres mester spise i selskap med tolloppkrevere og syndere?» Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå hen og finn ut av hva det betyr, det stedet hvor det heter at 'miskunn, ikke ofringer, er det jeg vil ha.' For det er ikke de rettferdige, men synderne jeg er kommet for å kalle!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud sendte sin Sønn til verden for å hjelpe oss og helbrede oss i all vår smerte og nød. La oss be om å få del i denne hjelp:

L: For Kirkens pastorale arbeid
i livets og familienes forskjellige faser,
at det må være til trøst og hjelp.

L: For de samfunnslag
som er syke som følge av urett,
om hjelp og helbred.

L: For dem som har det vondt,
fordi de opplever
at de selv ikke er rettferdige, men syndige,
at de må se hvordan Jesus omgikk synderne.

L: For Kirken på dette sted,
at den i sitt virke må være et troverdig vitnesbyrd
om Guds totale kjærlighet og omsorg.

Allmektige Gud,
du som elsker oss mennesker over alt annet,
gi at din kjærlighet må prege Kirke og samfunn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.