13. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 25. apr. 2022 kl. 16:58 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

Lesning

Am 2,6–10.13–16

Så sier Herren: For tre ugjerninger Israel har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake. For de selger rettferdige for penger og fattigfolk for et par sko. De trer småkårsfolks hoder i støvet og trenger de hjelpeløse bort fra veien. En mann og hans far går til samme kvinne og vanhelliger således mitt hellige navn. De strekker seg på pantsatte klær ved siden av hvert alter. Og vin som de har tatt i bøter, drikker de i sin Guds hus. Det var da likevel jeg som utryddet amorittene for dem; de var høye som sedertrær og sterke som eketrær. Jeg ødela frukten oventil og røttene nedentil. Det var jeg som førte dere opp fra Egypt og ledet dere i ødemarken i førti år, for at dere kunne innta amorittenes land. Se, jeg lar grunnen ryste under dere som under en vogn full av korn. Den raske finner ikke tilflukt, den sterke får ikke bruke sin kraft, og krigeren berger ikke sitt liv. Bueskytteren holder ikke stand, den som er lett på foten, kommer ikke unna, og rytteren berger ikke livet. Den djerveste blant krigerne skal flykte naken den dag, lyder ordet fra Herren.

Responsoriesalme

Sal 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23

Omkved: Vokt dere, dere som glemmer Gud.

Hva har du med å fortelle om mine bud
og ta min pakt i din munn?
Du som hater all tukt
og kaster mine ord bak din rygg.

Ser du en tyv, slår du følge med ham,
med ekteskapsbryter holder du lag.
Du slipper munnen løs med ondskap,
din tunge spinner sammen svik.

Du sitter og taler mot din bror og snakker vondt om din mors sønn.
Slikt har du gjort og jeg skulle tie?
Mener du at jeg er som du?
Jeg refser deg og holder det frem for deg.

Vokt dere, dere som glemmer Gud!
Ellers river jeg i stykker og ingen redder.
Den som ofrer takk, ærer meg,
og den som vandrer på den rette vei, ham lar jeg se Guds frelse.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst i dag. Halleluja.

Evangelium

Matt 8,18–22

På den tid så Jesus mengden som omgav ham og gav befaling om å dra over til den andre bredden. Da kom en lovkyndig til ham og sa: «Mester, jeg vil følge deg, hvorhen du så går.» Men Jesus svarte: «Revene har sine hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.»

En annen av disiplene sa: «Herre, la meg først gå og begrave min far.» Men Jesus svarte: «Følg meg, og la de døde begrave sine døde.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Kristus kaller oss til umiddelbar etterfølgelse. La oss be Gud om at han leder oss rett:

L: For alle kristne,
at de av kjærlighet til Gud og sine medmennesker
må etterstrebe den fullkomne rettferdighet.

L: For dem som har statlig makt,
at de må beskytte rettferdigheten
og på rett måte ta seg av dem
som gjør ugjerninger.

L: For dem som opplever sorg eller savn
over nær familie som er gått bort,
at dette ikke må hindre dem i å handle rett.

L: For oss når vår rettferdighet og etterfølgelse
ser ut til å være stedfortredende for andres mangler,
at det ikke må lede til hovmodighet, men til bot.

Himmelske Far,
du som kjenner hvert menneske,
hør våre bønner og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.