14. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 21. apr. 2022 kl. 15:38 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Hos 14,2–10

Så sier Herren: Vend om, Israel, til Herren din Gud, for din synd har ført deg til fall. Kom med de rette ord, vend om til Herren og si: «Tilgi all vår skyld, og ta imot vår gode gave, så bringer vi deg offer med lovsang! Assur kan ikke hjelpe oss. Vi vil ikke ri på hester og ikke lenger si: Vår gud! til det våre hender har gjort. Hos deg finner farløse miskunn.»

Jeg vil lege deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt seg fra dem. Jeg vil være som dugg for Israel; han skal blomstre som en lilje og slå røtter som trærne på Libanon. Hans rotskudd skal bre seg utover, han skal være fager som oliventreet og dufte som skogen på Libanon. De skal atter bo i min skygge, og igjen skal de dyrke korn. De skal blomstre som et vintre, få ry som vinen fra Libanon. Hva skal Efraim med avguder mer? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham. Jeg er som en grønn sypress, fra meg skal din frukt komme. Hvem er så klok at han skjønner dette, så forstandig at han innser det? Ja, Herrens veier er rette, de rettferdige vandrer på dem, men overtrederne snubler.

Responsoriesalme

Sal 51(50),3-4.8-9.12-13.14+17

Omkved: Min munn skal forkynne din pris

Se i nåde til meg, Herre,
i din miskunn, utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Tvett meg for all min ondskap
og rens meg for min synd.

Men du elsker sannhet i hjertets grunn,
lær meg din visdoms dybder.
Rens meg med isop så jeg blir ren,
tvett meg, og jeg blir hvit som sne.

Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og trofast ånd.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn,
ta ikke fra meg din hellige Ånd.

La meg få kjenne din frelsesglede på ny,
la høysinn råde i min sjel.
Herre, løs min tunge,
så min munn kan forkynne din pris.

Evangelievers

Halleluja. Når han kommer, Sannhetens Ånd, skal han føre dere frem til hele sannheten, og minne dere om alt hva jeg har sagt. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,16–23

På den tid sa Jesus til disiplene: «Jeg sender dere ut som får i en ulveflokk: Så vær da kloke som slanger og troskyldige som duer. Og ta dere i vare for menneskene: De kommer til å trekke dere for domstolene og la dere piske i synagogene. For min skyld skal dere bli fremstilt for guvernører og konger, og stå som vidner for dem og for de hedenske folk. Men når dere blir ført frem, skal dere ikke tenke med uro på hva dere skal si, eller måten å få sagt det på. Ordene skal bli dere gitt i det rette øyeblikk. Det er nemlig ikke dere selv som skal tale da, men deres Fars Ånd som skal tale gjennom dere.

Bror skal sende bror i døden, og fedre sine barn, mens barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. Dere skal komme til å bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

Blir dere forfulgt i én by, så ta deres tilflukt til den neste, og jages dere også der, så flykt til en tredje. For det sier jeg dere, at før dere har gjort dere ferdige med Israels byer, kommer Menneskesønnen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! I nød og sorg, når vi føler press og vanskeligheter, kommer Gud oss i møte med sin Ånd og sin hjelpende hånd. La oss be om hjelp til alltid å stole på ham:

L: For dem som skal forkynne eller vitne om Kristus,
– når de ikke vet hva de skal si –
om tillit til Guds Ånd.

L: For dommerne,
de som under konflikter er satt til å finne ut
hva som er sant og hva som er rett,
at de også må være lyttende til Guds røst.

L: For folk og enkeltpersoner
som opplever den totale håpløshet,
at de må finne trøst ved hvordan Gud hjalp i tidligere tider.

L: For oss i hverdagen,
om hjelp til å svare rett.

Allmektige Gud,
du har lovet å komme oss til hjelp i nøden.
Vi ber deg, gi oss frimodighet
til å satse på dine gode løfter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.