15. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 23. des. 2020 kl. 18:16 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Endret salmereferanse)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),15

Rettferdig skal jeg skue ditt åsyn.
Jeg skal mettes ved synet av din herlighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du lar din sannhets lys skinne for de villfarne, så de kan vende tilbake til den rette vei. Gi alle som bekjenner den kristne tro, kraft til å gjøre det som er denne tro verdig, og sky det som står den imot. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 1,8–14.22

I de dager kom det en ny konge over Egypt som ikke visste noe om Josef. Han sa til sitt folk: «Israelsfolket er nå blitt større og sterkere enn vi. La oss fare klokt frem, så de ikke blir enda tallrikere! For kommer det krig, slår de seg kanskje sammen med våre fiender, strider mot oss og drar fra landet!»

Så satte egypterne fogder over israelittene. De skulle plage dem med tvangsarbeid. Israelittene måtte bygge to byer med lagerhus for farao; det var Pitom og Ramses. Men jo mer egypterne plaget dem, dess flere ble de, og dess mer bredte de seg, så egypterne ble redde for dem. De tvang israelittene til å trelle for seg og gjorde livet surt for dem med hårdt arbeid i leirtakene og teglverkene og med allslags jordarbeid. Alt dette trellearbeidet tvang de israelittene til å gjøre.

Da gav farao alle sine folk dette påbud: «Hver sønn som blir født hos hebreerne, skal dere kaste i Nilen; men døtrene skal dere la leve!»

Responsoriesalme

Sal 124 (123)

Omkved: Vår hjelp er i Herrens navn; han som skapte himmel og jord.

Hadde Herren ikke vært med oss, sier Israel,
hadde Herren ikke vært med oss,
da folkene reiste seg mot oss,
levende hadde de slukt oss.

Da deres vrede bølget omkring oss,
ville flommen lukket seg over oss.
En rivende strøm hadde overskyllet oss,
skummende vannmasser dekket oss.

Lovet være Herren,
han gav oss ikke til rov for deres tenner.
Vår sjel er som en fugl,
fridd fra fangerens snare.

Snaren er sønderrevet,
og vi er sluppet fri.
Vår hjelp er i Herrens navn,
han som skapte himmel og jord.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,34–11,1

På den tid sa Jesus til apostlene: «Tro ikke at jeg er kommet for å stifte fred på jorden! Ikke fred, men et sverd er jeg kommet for å bringe. Ja, jeg er kommet for å stifte fiendskap 'mellom en mann og hans far, mellom datter og mor, mellom svigerdatter og svigermor, - og en manns egne husfolk skal være hans fiender.'

Den som velger far eller mor fremfor meg, er meg ikke verd. Den som velger sønn eller datter fremfor meg, er meg ikke verd. Og den som ikke vil ta sitt kors og slutte opp bak meg, er meg ikke verd. Den som har berget sitt liv, skal miste det, mens den som har satt livet til for min skyld, han skal finne det igjen.

Den som tar imot dere, tar imot meg; og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal selv få en profets lønn; og den som tar imot en rettferdig mann, fordi han er rettferdig, skal selv få en rettferdig manns lønn. Og den som gir, om så bare et glass kaldt vann, til en av disse små, fordi han hører til mitt følge, - det lover jeg dere, at han skal ikke gå glipp av sin lønn.»

Da Jesus hadde endt denne veiledningen til sine tolv disipler, drog han videre for å undervise og forkynne rundt om i byene.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Troen må ofte føre til oppbrudd, og enkelte ganger er konflikter ikke til å unngå. La oss be om at uenighet ikke fører unødig vondt med seg:

L: For alle som er ansvarlig for gudsdyrkelsen i Kirken,
at de må gjøre det som er nødvendig
for et fornyet liturgisk liv, Gud til behag.

L: At nasjonenes ledere når de ivaretar sitt rettmessige ansvar,
ikke må være til undertrykkelse eller plage for folk.

L: For barn som lider,
om utfrielse og gode kår.

L: For oss på dette sted,
at vi må ta troen på Kristus alvorlig,
også om det bringer oss i konflikter med våre nærmeste.

Allmektige Gud,
du som kan bøye menneskenes hjerter,
vi ber deg fri oss fra det onde
og før alle mennesker på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til din Kirkes bønner og til de gaver den bærer frem. Gi de troende som skal motta dem, å vokse i hellighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 84 (83),4–5

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger, i din helligdom,
Herre, min konge og min Gud.
Salige er de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod,
han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for de gaver vi har mottatt. La oss vokse i din frelses nåde så ofte vi feirer disse mysterier. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag