16. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 4. jan. 2019 kl. 10:21 av Mtande (diskusjon | bidrag) (Lagt inn liste over eukaristiske bønner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

1. lesning

Jer 23,1–6
Jeg vil samle resten av mine får, og jeg vil sette hyrder til å gjete dem

«Ve de hyrder som ødelegger og sprer den hjord jeg har på beite,» lyder ordet fra Herren.

Derfor sier Herren, Israels Gud, om hyrdene som gjeter mitt folk: «Dere har spredt mine får og jaget dem bort og har ikke tatt dere av dem. Nå skal jeg ta meg av dere og straffe dere for det onde dere har gjort,» lyder ordet fra Herren.

«Og så vil jeg samle resten av mine får fra alle de land jeg har drevet dem bort til. Jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker, og der skal de øke og bli mange. Da vil jeg sette nye hyrder til å gjete dem, så de ikke lenger skal skjelve av redsel, og ingen av dem skal savnes,» lyder ordet fra Herren.

«Se, dager skal komme,» lyder ordet fra Herren, «da jeg lar en rettferdig spire vokse frem i Davids ætt. Han skal være konge og råde med visdom og gjøre rett og rettferd i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er det navn han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.»

Responsoriesalme

Sal 23 (22),1–3a. 3b–4. 5. 6

Omkved: Herren er mitt lys og min frelse,
for hvem skal jeg frykte?

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.
Han lar meg ligge på grønne enger.
Han fører meg til vann der jeg får hvile
og gir meg nye krefter.

Han leder meg på rette stier,
så jeg kan ære hans navn.
Selv om jeg går i dødsskyggens dal,
det onde skremmer meg ikke.
For, Herre, du er med meg,
din kjepp og din stav de trøster meg.

Du dekker mitt bord for fiendens øyne
og salver mitt hode med olje.
Mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er,
skal følge meg alle dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

2. lesning

Ef 2,13–18
Han er vår Fred, han som i sitt kjøtt og blod har gjort de to til ett

Brødre, nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær – ved Kristi blod.

For han er vår Fred, han som i sitt kjøtt og blod har gjort de to til ett, revet ned skillemuren, tilintetgjort fiendskapet: Han opphevet Loven med dens påbud og bestemmelser, for at de to skulle bli én, ny skapning i ham. Og slik stiftet han fred; ved korset forsonet han dem begge, nå forenet i ett legeme, med Gud; i sin egen person gjorde han fiendskapet til intet.

Ja, dette var det glade budskap han bragte ved sitt komme: fred for dere som var langt borte og fred for dem som var nær, for at vi begge gjennom ham, forenet i én Ånd, skulle ha fri adgang til Faderen.

Halleluja

Joh 10,27

Halleluja. Mine får hører min stemme, sier Herren.
Jeg kjenner dem, og de følger meg. Halleluja.

Evangelium

Mark 6,30–34
De var som en fåreflokk uten hyrde

På den tid kommer apostlene tilbake og samles omkring Jesus, og forteller ham om alt hva de har gjort og alt hva de har lært folket. Da sier han til dem: «Kom med til et ensomt sted, hvor dere kan være alene og finne litt hvile.» For det var så mange som kom og gikk at apostlene ikke engang rakk å få seg mat.

Så drog de avsted i båten til et avsides sted, hvor de kunne være for seg selv. Men mange så dem dra bort og kjente dem igjen, og dermed satte de etter til fots – folk fra byene der omkring – og var fremme på stedet før dem.

Så da han gikk fra borde, var der allerede en stor mengde folk å se. Han ble grepet av en hjertens medynk med dem, for de var som en fåreflokk uten hyrde. Og han gav seg til å undervise dem om mangt og meget.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud har omsorg for alle sine barn – på legeme og på sjel. La oss be om hjelp til å ta til oss det som han sier til oss:

L: For vår pave Frans og for alle andre hyrder i Kirken,
at de som Jesus, Guds Sønn og den lovede Hyrde,
må gripes av hjertets medynk med menneskene
og føre dem på de rette stier.

L: For dem som har ansvar for den sosiale lovgivning,
at de må våke over respekten for helg og høytid
– til hvile og adspredelse for menneskene.

L: For alle som ferierer,
om hvile og hjelp for sjel og legeme.

L: For alle oss som engasjeres av kristne aktiviteter,
at vi av Kirkens eremitter må lære hvor viktig det er
med retrett, åndelig hvile og fornyelse.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du har ved korset forsonet oss med deg og med hverandre.
Gi at vi må finne åndelig og legemlig hvile i deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.