16. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

2 Mos 16,1–5.9–15

Hele Israels menighet brøt opp fra Elim, og den femtende dag i den annen måned efter at de hadde dradd ut fra Egypt, kom de til Sinørkenen som ligger mellom Elim og Sinai. Ute i ørkenen tok hele Israels menighet til å knurre mot Moses og Aron og sa: «Å, om vi hadde fått dø for Herrens hånd i Egypt, da vi satt omkring kjøttgrytene og spiste oss mette! Men nå har dere ført oss ut i villmarken, for at hele denne folkemengden skal dø av sult.»

Da sa Herren til Moses: «Jeg vil la det regne mat ned til dere fra himmelen. Hver dag skal folket gå ut og sanke det de trenger. Slik vil jeg prøve dem og se om de følger min lov eller ikke. Når de lager til det de har kommet hjem med den sjette dag, skal det være dobbelt så meget som det de ellers sanker om dagen.»

Moses sa til Aron: «Si fra til hele Israels menighet: Kom frem for Herren, for han har hørt hvordan dere knurrer!» Så talte Aron til hele Israels menighet. Da vendte de seg mot ørkenen, og Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen. Herren sa til Moses: «Jeg har hørt hvordan israelittene knurrer. Si til dem: I skumringen skal dere få kjøtt å spise, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal skjønne at jeg er Herren, eders Gud.»

Da det så ble aften, kom det en slik mengde med vaktler at de dekket leiren, og om morgenen lå det dugg omkring leiren. Da duggen gikk bort, fikk de se et fint, kornet lag bortover ørkenen. Det var som fint rim på marken. Da israelittene så det, sa de til hverandre: «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem: «Det er det brødet Herren har gitt dere til mat.»

Responsoriesalme

Sal 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28

Omkved: Brød fra himmelen ga du dem, Herre.

De fristet Gud i sitt hjerte
da de krevde mat efter egen lyst.
De talte Gud imot og sa:
«Kan Gud dekke bord i ødemarken?»

Han ga befaling til skyene der oppe
og åpnet himmelens dører,
lot det regne manna til føde for dem,
ga dem brød fra himmelen.

Mennesker spiste englebrød;
han sendte dem mat til å mettes med.
Han lot østenvind blåse fra himmelen,
drev sønnenvind frem med sin kraft.

Kjøtt lot han regne ned til dem som støv,
flyvende fugler som havets sand.
Han lot dem falle midt i leiren,
rundt omkring deres boliger.

Evangelievers

Halleluja. Sæden er Guds ord og såmannen Kristus; alle som finner ham får evig liv i eie. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,1–9

En dag gikk Jesus hjemmefra og satte seg nede ved sjøen. Da samlet det seg en stor folkemengde om ham, så han måtte gå ombord i en båt og sette seg der, mens mengden ble stående på bredden. Så talte han til dem om mange ting i lignelser, og sa:

«En bonde gikk ut for å så. Og som han sådde, falt noe ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på stengrunn, hvor det knapt fantes jord, og skjøt fort i været på den skrinne marken; men da solen steg høyere, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt også blant tistler, som skjøt opp og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det bar grøde, - noe hundre, noe seksti og noe tredve foll. Den som har ører, han høre!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud alene kan omskape oss slik at vi blir den gode jord som kan bære mangfoldig grøde når hans ord blir sådd i oss. La oss be ham handle med oss:

L: For alle som Gud har utvalgt til forkynnergjerning,
at de med tro og utholdenhet
må høre og ta imot Guds kall.

L: For dem som har ansvar for at vi kan spise oss mette,
at de må gjøre sin gjerning i kjærlighet og tro,
og med utholdenhet og klokskap.

L: For alle som lider fordi de støter på vanskeligheter,
at vanskelighetene ikke må bli til undergang.

L: Om at Guds ord som blir sådd på dette sted,
må falle i god jord og bære mangfoldig grøde.

Allmektige, evige Gud,
du som like fra unnfangelsen av
elsker hvert menneske,
la din vilje med oss bli fullbyrdet,
deg til ære og oss til velsignelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.