17. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 13,1–11

Så sa Herren til meg: «Gå og kjøp deg et belte av lin og spenn det om livet, men la det ikke komme i vann!» Jeg kjøpte da et belte som Herren hadde sagt, og spente det om livet. For annen gang kom Herrens ord til meg, og det lød så: «Ta det belte du kjøpte, og som du har om livet. Stå opp og gå til Eufrat; der skal du gjemme det i en bergskorte.» Jeg gikk og gjemte det ved Eufrat, slik Herren hadde befalt meg. Lang tid efter hendte det at Herren sa til meg: «Stå opp og gå til Eufrat og hent beltet som jeg bad deg gjemme der.» Jeg gikk til Eufrat og gravde opp beltet og tok det bort fra stedet hvor jeg hadde gjemt det. Men da var beltet ødelagt og dugde ikke til noe.

Da kom Herrens ord til meg, og det lød: Så sier Herren: Slik vil jeg gjøre ende på Judas og Jerusalems store stolthet. Det skal gå med dette onde folk som ikke vil høre på mine ord, men følger sitt hårde hjerte og holder seg til andre guder, som de dyrker og kaster seg ned for, slik som det gikk med dette beltet, som ikke duger til noe. For likesom beltet slutter seg tett til mannens hofter, slik har jeg sluttet hele Israels ætt og hele Judas ætt nær til meg, lyder ordet fra Herren, for at de skal være mitt folk, til ære, pris og pryd for meg; men de ville ikke høre.

Responsoriesalme

5 Mos 32

Omkved: Du glemte din Gud, han som fødte deg.

Du enset ikke den klippe som ga deg livet,
du glemte din Gud, han som fødte deg.
Herren så det og ble vred,
sine sønner og døtre har han forkastet.

Han sa: Jeg vil skjule mitt åsyn for dem,
og jeg vil se hva det blir av dem.
For en vanartet slekt er det,
det finnes ingen troskap blant dem.

Med sine avguder har de krenket meg,
gjort meg harm med det som ikke er til.
Så vil jeg gjøre dem harme med et folk som er uten verd,
med et tåpelig folkeslag.

Evangelievers

Halleluja. Av egen fri vilje fødte han oss ved sannhetsordet, for at vi skulle være som en førstegrøde av hans skapning. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,31–35

På den tid fremsatte Jesus en annen lignelse for folkemengden, den lød slik: «Himlenes rike er lik et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i sin åker. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, blir det til den største planten av dem alle, ja til et tre med grener, hvor himmelens fugler kan komme og slå seg ned.»

Han fortalte dem en annen lignelse: «Himlenes rike er lik en surdeig, som en kvinne tok og la i tre skjepper mel, til det var gjennomsyret alt sammen.»

Alt dette sa Jesus til mengden i lignelser. Ja, uten å bruke lignelser talte han ikke til dem, - slik at det skulle gå i oppfyllelse som er sagt ved profeten:

«Jeg vil åpne min munn i billedtale, den skal utsi hva der er skjult fra opphavet av.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vi er skapt til å leve nær Gud og til å følge hans bud. La oss be om troskap også når vi har vanskelig for å oppdage Gud og himlenes rike:

L: For alle som har del i himlenes rike,
at de må finne trøst og kraft
i Jesu lignelser og billedtale om dette rike.

L: For dem som ennå ikke kjenner himlenes rike,
at de må søke å holde Guds bud
og ikke glemme sitt eget ansvar innfor ham.

L: For dem som lider som følge av frafall,
at forkynnelsen av himlenes rike må føre til omvendelse.

L: For oss som her er samlet,
at vi alltid må prøve vårt eget liv og omvende oss.

Allmektige, evige Gud,
du krever ikke bare at vi skal holde dine bud.
Du sendte også din Sønn for å forkynne himlenes rike.
Vi ber deg, gi oss alltid å søke sannheten i ditt ord.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.